Soms vraagt een (buitenlandse) instantie u om een gewaarmerkte kopie van een document aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld bij een kopie van een Nederlands paspoort of ID-bewijs, Nederlands rijbewijs, uittreksel of verblijfsvergunning.

Afspraak maken

Een kopie laten waarmerken kan alleen op afspraak bij het gemeentekantoor. U neemt het document waarvan u een kopie wilt waarmerken mee. Tijdens de afspraak maakt een ambtenaar een kopie en zet daarop een stempel en een handtekening.  De ambtenaar bevestigt daarmee dat de kopie hetzelfde is als het originele document.

Maak een afspraak(externe link)

Meenemen

  • het originele document
  • een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • een bewijs waaruit blijkt dat u een gewaarmerkte kopie moet aanleveren (bijvoorbeeld de brief van de instantie)
  • u betaalt direct, het liefst met pin.

Kosten

Een kopie waarmerken kost € 10,50.

Diploma’s waarmerken we niet

Wij waarmerken geen kopieën van diploma’s of getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma heeft behaald. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, mail of bel ons dan gerust: