Op 15 maart 2023 zijn er 2 verkiezingen, 1  voor de Provinciale Staten en 1 voor het Waterschap Rijn en IJssel.

  Provinciale Staten

  De Provinciale Staten(externe link) zijn het hoogste bestuursorgaan van de Provincie Gelderland. In de Provinciale Staten zitten 55 inwoners uit de hele provincie. Zijn bepalen de belangrijkste punten van het beleid dat de Gedeputeerde Staten uitvoeren. Ook houden ze toezicht op het verloop van het beleid.

  Lees meer over de Provinciale Staten verkiezingen op de website van de Provincie Gelderland(externe link).

  Waterschap Rijn en IJssel

  Als je stemt voor het Waterschap(externe link), dan stemt u voor het nieuwe waterschapsbestuur. Het waterschapsbestuur bepaalt wat er gebeurt met het water in onze regio. Dit heeft onder andere invloed op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. Het gaat ons dus allemaal aan.

  Logo Elke stem telt