Tweede locoburgemeester
PvdA
E-mail: eschepers@winterswijk.nl

Wilt u de wethouder spreken? Neem dan contact op met Jessica Joling-Otten.

Leden van de pers kunnen contact opnemen met de woordvoerder: Ilena Gies.

Portefeuille

 • Werk en InkomenOnderwijs
 • Jeugdzorg inclusief preventie
 • Economie centrum inclusief Ruimtelijke Ordening
 • Asielzoekerscentrum en opvang vluchtelingen
 • Verschillende projecten: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Herontwikkeling Markt, Samen aan het Stuur, Evaluatie beleidskader en inkoop Sociaal Domein

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers
 • Lid Algemeen Bestuur EUREGIO
 • Lid Algemeen Bestuur Fijnder (voorheen SDOA)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal
 • Lid Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Lid Adviescommissie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
 • Lid Lokale Educatie Agenda (LEA)
 • Adviserend lid Winterswijkse Uitdaging
 • Voorzitter Marktoverleg
 • Lid onderwijsadviesraad opleidingengroep Sport en Bewegen Graafschapcollege
 • M50 - Pijler Economie en Fysieke Leefomgeving
 • M50 - Pijler Samenleving