Op dit moment lopen er in Duitsland meerdere initiatieven voor het plaatsen van grote windmolens. Windenergie heeft een hoge prioriteit gekregen van de Duitse regering. Zo hoog, dat Duitsland de plannings- en vergunningsprocedures heeft versoepeld. In de buurt van Winterswijk spelen er 3 windmolenprojecten, 1 vanuit Stadt Rhede en 2 vanuit de gemeente Südlohn.

Rhede

Stadt Rhede heeft 2 extra gebieden aangewezen voor mogelijke windmolens. Een van deze gebieden bevindt zich ten zuiden van het Woold (Rhede-Vardingholt). Dit project heet ‘Külver Heide GbR’. Voor beide gebieden zijn er investeerders die er meerdere windmolens willen plaatsen. Op dit moment is een adviesbureau voor natuurbescherming bezig met onderzoeken voor het gebied van dit project. Stadt Rhede geeft aan dat de plannen zich in een vroeg stadium bevinden. Duitsland kent planprocedure en vervolgens een vergunningsprocedure. Op dit moment zit men midden in de planprocedure. Dit is een bestemmingsplanwijziging, welke uitgevoerd wordt door Stadt Rhede. De investeerder van de windmolens moet in deze stap aantonen dat zij rekening houdt met de vereiste afstandszones en milieu- en natuurbeschermingsvoorschriften. Vervolgens vraagt de investeerder de vergunning voor de installaties aan bij Kreis Borken.   

Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de wijziging van het bestemmingsplan (de planprocedure). Het 1e moment is in het 1e kwartaal van 2024. Dit is door middel van een openbare informatiebijeenkomst in het stadhuis van Stadt Rhede. Iedereen die zich betrokken voelt kan zich laten informeren, vragen stellen of suggesties doen. Alle reacties worden verzameld en verwerkt. In een later stadium, wanneer de plannen concreter zijn geworden, worden de plannen ter inzage gelegd. Deze periode duurt 1 maand. Betrokkenen kunnen hier opnieuw reageerden op de plannen en suggesties doen.

Südlohn

Binnen de gemeente Südlohn lopen 2 projecten. Het 1e project van Südlohn heet Nord-West Wellingbach. Dit project gaat om concrete locaties voor de bouw van 2 (en mogelijk 3) windmolens. De ontwikkelende partij BBwind is op dit moment bezig de financiële participatie. Dit gaat om bijvoorbeeld mogelijke vergoedingen voor omwonenden. Het tweede project heet Südlohn-West. Dit project bevat 4 concrete locaties voor de bouw van 4 windmolens door Stadtwerke Münster. De gemeenteraad van de gemeente Südlohn vergadert over deze beide projecten op woensdag 29 november 2023 om 18.00 uur in de grote vergaderzaal van het gemeentehuis aan de Winterswyker Str. 1 in Oeding. De volledige agenda en de documenten voor de vergadering zijn te vinden op de pagina van gemeente Südlohn(externe link). Bezoekers zijn van harte welkom.

Goed om te weten: de gemeente Südlohn beslist niet over de goedkeuring van de projecten, dit is namelijk de verantwoordelijkheid van Kreis Borken als goedkeuringsinstantie. De gemeente Südlohn moet haar zogenaamde ‘gemeentelijke toestemming’ geven wanneer er volgens de bouwvoorschriften (volgens artikel 36 BauGB) geen redenen zijn om zich tegen het project te verzetten én het project verenigbaar is met de doelstellingen van het ‘Landesentwicklungsplan’ van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Aangezien er vanuit het oogpunt van de gemeente Südlohn geen herkenbare objectieve redenen zijn om tegen het project te zijn, moet de gemeentelijke toestemming worden verleend.

Wat doet de gemeente Winterswijk?  

Toen het nieuws over de geplande windmolens de gemeente Winterswijk bereikte, is er contact gezocht met de Duitse buurgemeenten. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau worden op dit moment meerdere gesprekken gevoerd. Ook de provincie wordt door de gemeente betrokken. Het doel van de gesprekken is om het Winterswijkse perspectief en haar belangen in te brengen, zowel op het gebied van natuur als haar inwoners. Niet voor niets heeft Winterswijk op dit moment een verbod op windmolens. Ons Nationaal Landschap is waardevol en kostbaar en moet goed beschermd worden. De geplande windmolens worden gebouwd in de buurt van onze Natura2000 gebieden Wooldse Veen en Willinks Weust. Daarom is het voor de gemeente Winterswijk van belang dat Duitsland voldoende onderzoek doet naar de effecten van windmolens op natuurgebieden en beschermde diersoorten zoals vogels en vleermuizen. We vragen aandacht voor deze onderwerpen door te reageren op bijvoorbeeld het Regionalplan van Münsterland (op 29 september 2023) en de ecologische onderzoeken van Südlohn. We merken dat er iedere week nieuwe informatie over de plannen binnenkomt. Daarom blijven we in goed contact met de Duitse buurgemeenten.

Wat kunt u doen?

Wilt u betrokken blijven bij de plannen of meer informatie? Dat kan op verschillende manieren. Op de websites van Stadt Rhede(externe link) en de gemeente Südlohn(externe link) vindt u altijd de meest recente informatie. Verder kunt u met de gemeente Winterswijk contact opnemen via gemeente@winterswijk.nl of door te bellen naar 0543 543 543.