Windmolenprojecten Duitsland

Op dit moment lopen er in Duitsland meerdere initiatieven voor het plaatsen van grote windmolens. In de buurt van Winterswijk spelen er 3 windmolenprojecten, 1 vanuit Stadt Rhede en 2 vanuit de gemeente Südlohn. 

Overheidslagen Duitsland

De volgende overheidslagen (van klein naar groot) zijn betrokken bij de plannen voor de windturbines:

  • Stadt Rhede en gemeente Südlohn
  • Kreis Borken
  • Bezirksregierung Münster
  • Deelstaat Noordrijn-Westfalen

Rhede

Stadt Rhede heeft 2 extra gebieden aangewezen voor mogelijke windmolens. Een van deze gebieden bevindt zich ten zuiden van het Woold (Rhede-Vardingholt). Dit project heet ‘Külver Heide GbR’. Voor beide gebieden zijn er investeerders die er meerdere windmolens willen plaatsen. Op dit moment is een adviesbureau voor natuurbescherming bezig met onderzoeken voor het gebied van dit project. Stadt Rhede geeft aan dat ze op dit moment met de planprocedure (flächennutzungsplan) bezig zijn. Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplanwijziging zoals we die kennen in Nederland. De planprocedure wordt uitgevoerd door Stadt Rhede. De investeerder van de windmolens moet in deze stap aantonen dat zij rekening houdt met de vereiste afstandszones en milieu- en natuurbeschermingsvoorschriften. Vervolgens vraagt de investeerder de vergunning voor de installaties aan bij Kreis Borken.  

Informatiebijeenkomst

Omwonenden en belanghebbenden worden betrokken bij de wijziging van het bestemmingsplan (de planprocedure). Op 11 maart 2024 om 18.00 uur is er een openbare informatiebijeenkomst in de Raad- en Cultuurzaal van Rhede, aan de Rathausplatz 9 te Rhede. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het planbureau WWK Umweltplanung de plannen voor de windmolendprojecten. Iedereen die zich betrokken voelt kan zich laten informeren, vragen stellen of suggesties doen. Er is een Nederlandstalige dagvoorzitter die het verhaal kan vertalen van het Duits naar het Nederlands, zodat Nederlandse aanwezigen de presentatie kunnen volgen, vragen kunnen stellen en suggesties kunnen doen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Na de bijeenkomst kunnen betrokkenen nog tot en met 8 april 2024 suggesties, vragen of opmerkingen schriftelijk versturen of mailen naar bauleitplanung@rhede.de. U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis van Rhede om uw suggesties te delen en vragen te stellen. U kunt daarvoor tijdens openingstijden terecht bij kantoor 328 en kantoor 331 van het gemeentehuis aan het Rathausplatz 9 in Rhede.

Südlohn

Nord-West Wellingbach

Binnen de gemeente Südlohn lopen twee projecten. Het eerste project van Südlohn heet Nord-West Wellingbach. Dit project gaat om concrete locaties voor de bouw van 2 (en mogelijk 3) windmolens. De gemeenteraad van het Duitse Südlohn stemde afgelopen december unaniem tegen de plannen van Nord West Wellingbach. Het plan ligt nu bij Kreis Borken. Als bevoegd gezag heeft Kreis Borken aan bezirksregierung Münster gevraagd of er een opschortingsprocedure (procedure om het plan uit te stellen) moet worden gestart. Het bezirk is op dit moment hierover in gesprek met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De uitkomst is nog niet bekend.

Südlohn-Venn

Het tweede project heet Südlohn-Venn. Dit project bevat 4 concrete locaties voor de bouw van 4 windmolens door Stadtwerke Münster. Kreis Borken is op dit moment informatie aan het verzamelen voor alle benodigde onderzoeken. Zij vroegen bijvoorbeeld aan de gemeente Winterswijk om informatie aan te leveren of de windturbines beschermingswaardige belangen aantasten of schenden, bijvoorbeeld ten aanzien van omwonenden van het gebied en de bescherming van natuur en dier-/plantensoorten in de gemeente. De Duitse wettelijke voorschriften zijn uiteindelijk doorslaggevend voor de goedkeuring van de plannen.

Wat doet de gemeente Winterswijk?  

De gemeente Winterswijk is in goed contact met de Duitse buurgemeenten en Kreis Borken. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn de partijen met elkaar in gesprek. Ook de provincie wordt door de gemeente betrokken. Het doel van de gesprekken is om het Winterswijkse perspectief en haar belangen in te brengen, zowel op het gebied van natuur als haar inwoners. De geplande windmolens worden gebouwd in de buurt van onze Natura2000 gebieden Wooldse Veen en Willinks Weust. Daarom is het voor de gemeente Winterswijk van belang dat Duitsland voldoende onderzoek doet naar de effecten van windmolens op natuurgebieden en beschermde diersoorten zoals vogels en vleermuizen. De gemeente vraagt aandacht voor deze onderwerpen door te reageren op bijvoorbeeld het Regionalplan van Münsterland en de ecologische onderzoeken van Südlohn.  

Wat kunt u doen?

Wilt u betrokken blijven bij de plannen of meer informatie? Dat kan op verschillende manieren. Op de websites van Stadt Rhede en de gemeente Südlohn vindt u altijd de meest recente informatie. Verder kunt u met de gemeente Winterswijk contact opnemen via gemeente@winterswijk.nl of door te bellen naar 0543 543 543.

Kaartje met locatie van de locaties