Hoewel het opgavegericht werken eind 2023 stopt, blijft een armoedevrij Winterswijk belangrijk. De gemeente wil het gesprek over armoede levend houden. Initiatieven moeten zich blijven ontplooien. De gemeente blijft vastberaden in haar ambitie. Armoede is namelijk onaanvaardbaar in Winterswijk. Met gezamenlijke inspanningen blijft Winterswijk bouwen aan haar droom: een armoedevrij Winterswijk in 2040.

Gezamenlijk

Inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente werkten de afgelopen jaren samen voor de opgave Winterswijk Armoedevrij. Samen zetten alle partijen haar schouders eronder. Met elkaar brachten ze een beweging op gang. Op deze pagina vindt u een terugblik van de inzet van de afgelopen jaren.  

Terugblikken

In de opgave werkte de gemeente niet alleen, maar met de hele samenleving. U kunt via de links hieronder het magazine, de eindclip, de vlogs en alle podcasts.  

Hulp vragen

De gemeente biedt voorzieningen voor mensen met een kleine beurs. Denk aan de bijzondere bijstand, schuldsaneringen, betalingsregelingen en Meedoenregeling voor kinderen en volwassenen. Hiervoor kun je terecht bij Sociaal Team de Post(externe link). Naast alle gemeentelijke voorzieningen zijn er nog veel andere organisaties die u kunnen helpen, zoals de Voedselbank(externe link), KledingBank(externe link), Mini Manna(externe link) en het naschoolse aanbod(externe link) op een aantal basisscholen.

Platform Armoedevrij Winterswijk

Heeft u als inwoner, ervaringsdeskundige, buurt, vriendengroep, sportteam, organisatie, bedrijf of afdeling een idee voor een mooie actie? Het Platform Armoedevrij Winterswijk (PAW) helpt graag deze actie te realiseren. Samen met de Vrijwillige Advies Raad staat het PAW inwoners met raad en daad bij wanneer men een mooie verbinding wil maken tussen organisaties. Lees meer op de website van het Platform Armoedevrij Winterswijk(externe link).