De druk op de woningmarkt neemt toe. In Nederland, maar ook in Winterswijk. Er staan in onze gemeente ruim 13.000 woningen. Daarvan staan er jaarlijks zo´n 900 te koop of te huur. Tegelijkertijd is er vraag naar meer dan 1.000 woningen per jaar.

Huizenprijzen stijgen

Doordat de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de huizenprijzen. Waar een woning in Winterswijk in 2017 nog gemiddeld 180.000 euro kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de 300.000 euro.

Vergrijzing

Aan de andere kant heeft Winterswijk te maken met een vergrijzende bevolking. Er wonen in onze gemeente relatief veel inwoners in de leeftijd van 45 tot 70 jaar. Doordat er de afgelopen jaren nieuwe inwoners naar onze gemeente zijn gekomen, blijft het aantal huishoudens stabiel. Toch tonen bevolkingsprognoses in 2030-2035 een omslag van groei naar afname van de bevolking. Om in Winterswijk het levendige centrum te houden dat we nu kennen, zal er iets moeten gebeuren.

Iedereen een passende en duurzame woning

Daarom hebben we als gemeente op het gebied van wonen een belangrijk doel: het woningaanbod aantrekkelijk en op peil houden. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden die aansluit bij de woonwensen, nu en in de toekomst. Dat geldt voor huidige inwoners, voor jongeren die na hun studie weer terug willen keren en voor mensen buiten de gemeente die zich in Winterswijk willen vestigen.

Bouwen!

Dat betekent maar één ding: bouwen. We hebben dringend nieuwe woningen nodig. En daar zijn we ook al flink mee bezig. In 2020 zijn er maar liefst 150 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is drie keer zoveel als de jaren daarvoor. In 2021 zijn 70 nieuwe woningen gerealiseerd en zijn er veel woningen in aanbouw die in 2022 worden opgeleverd. We verwachten dat het totaal aantal nieuwe woningen in 2022 weer vergelijkbaar is met 2020, namelijk 140 woningen. Bovendien zijn er ook plannen om het woningaanbod de komende jaren flink uit te breiden. Voor de komende 10 jaar liggen er nu plannen voor in totaal ruim 1.000 nieuwe woningen. Tot en met 2030 heeft de gemeente Winterswijk ambitie om 900 woningen te realiseren. 

Woningbouwprojecten

Met verschillende woningbouwprojecten bouwen we de komende jaren constructief aan de groei van het aanbod. Een aantal voorbeelden:

 • De Rikker:
  Tweehonderd nieuwe woningen in de kern van Winterswijk. Van vrije kavels tot appartementen en seniorenwoningen. Het plan speelt in op de verschillende woonwensen in de gemeente. Met een groot aanbod nieuwe eengezinswoningen liggen er vooral kansen voor jonge gezinnen.
 • Landgoed Eelink Noord:
  Rondom boerderij ‘Den Harden’ worden 14 nieuwe woningen gerealiseerd in een natuurlijke omgeving. Het bestemmingsplan biedt kopers veel flexibiliteit bij de invulling van de kavels.
 • Bouwen op Droppers:
  In Woold worden op initiatief van jongeren uit de buurt 16 nieuwe woningen gebouwd: zes vrijstaande woningen, acht rijtjeshuizen en twee 2-onder-1-kap-woningen.
 • Johanna Winterswijk:
  In het centrum van Winterswijk wordt gebouwd aan een kleinschalig appartementencomplex met daarin ruimte voor 27 appartementen voor senioren.
 • Nieuw Gelle:
  In de buurtschappen wordt aan nieuwe woningen gewerkt met onder andere project Nieuw Gelle in Meddo. In de tweede fase wordt gewerkt aan weer 22 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Van starters tot senioren.

Naast de realisatie van bovenstaande lopende projecten, wordt hard gewerkt aan nieuwe, aanvullende woningbouwplannen.  

(Sociale) huur

Naast koopwoningen zijn er natuurlijk ook huurwoningen in onze gemeente. En ook daar is de krapte op de woningmarkt voelbaar. Met name jongeren kiezen steeds vaker voor een huurwoning omdat de stap naar een koopwoning (nog) niet lukt door de stijgende huizenprijzen. Jaarlijks maken we daarom prestatieafspraken met De Woonplaats en huurdersverenigingen om het aanbod en de kwaliteit van de woningen op peil te houden. De Woonplaats gaat daarom aan de slag met sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Europalaan en wil nieuwe huurwoningen realiseren aan de Dingstraat.

Woningcorporatie Woonzorg Nederland gaat naar verwachting sociale huurwoningen realiseren aan de Wooldseweg op de huidige locatie van BMN Bouwmaterialen.

Voldoende sociale huurwoningen

In deze afspraken staan gezamenlijke ambities en uitgangspunten omschreven. Vanwege de oplopende zoektijden is het een belangrijke ambitie om de komende jaren in te zetten op een groei van het aantal huurwoningen. We kijken daarom samen met de Woonplaats ook naar de mogelijkheden om het huidige woningaanbod aan te vullen. In principe verkoopt de Woonplaats geen sociale huurwoningen om het aanbod niet af te laten nemen.

Verduurzaming huurwoningen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. De Woonplaats blijft dan ook flink investeren in het verduurzamen van de woningvoorraad. Door woningen te verduurzamen, nemen de energielasten af. Deze verduurzaming van woningen vindt niet alleen plaats wanneer er van huurder wordt gewisseld, maar ook op verzoek van zittende huurders. Daarnaast maken we afspraken over de verbetering en transformatie van sociale huurwoningen.

Woningbouw in Winterswijk in beeld

Het aantal woningen van de bouwplannen is in totaal 1.046. 112 huidige woningen worden gesloopt. Een deel van de plannen moet nog worden uitgewerkt de komende jaren. Daarom is van een deel van de woningen nog onbekend of het appartementen of grondgebonden woningen worden, huur of koop en welke prijsklasse.

Drie woonvormen

(het percentage geeft het aantal aan dat hoort bij de woonvormen):

 • Grondgebonden: 43%
 • Appartement: 48%
 • Onbekend: 9%

Eigendom van de woningen

 • Koop: 62%
 • Huur: 25%
 • Onbekend: 13%

Meer informatie

Meer weten over de woningmarkt in de Achterhoek? Kijk dan op de website van AWLO - Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek(externe link).

Cijfers over woningbouw in Winterswijk
Cijfers over woningbouw in Winterswijk; de tekst in de afbeelding leest u boven de afbeelding