Heeft u moeite met bijvoorbeeld lopen, uzelf aan- en uitkleden of uw huis schoonhouden? Probeer dan eerst hulp te krijgen van familie, vrienden of vrijwilligers. Kunnen zij u niet helpen? Neem dan contact op met Sociaal Team de Post van de gemeente.

Hulp regelen

Probeer eerst zelf hulp te regelen

Voordat u hulp bij de gemeente aanvraagt, probeert u in uw eigen omgeving hulp te vinden. Misschien kunnen familie, vrienden, buren of vrijwilligers u helpen. Ook  zijn er vaak voorzieningen in de buurt zoals particuliere hulp, vrijwilligers of vrijwillige vervoersdiensten. 

Lees meer informatie over:

Aanmelden bij de gemeente

Als het niet lukt om hulp te regelen, neem dan contact op met Sociaal Team de Post voor hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zij kunnen met u meedenken over een oplossing.