De gemeente heeft verschillende taken. Sommige taken vallen onder de Wmo, andere onder de Jeugdwet. De Wmo-raad adviseert het college over deze wetten.

Taken gemeente

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Andere taken zijn dagbesteding, mantelzorgondersteuning, het bieden van een beschermde woonplek en de opvang van dak- en thuislozen. Dit doet de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente moet ook hulp en zorg geven aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Dat staat in de Jeugdwet.

Vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de Wmo-raad bijwonen. De vergaderdata in 2022 zijn:

  • maandag 24 januari
  • maandag 7 maart
  • maandag 25 april
  • maandag 16 mei
  • maandag 27 juni
  • maandag 29 augustus
  • maandag 17 oktober
  • maandag 12 december

Als u de verslagen van de vergaderingen wilt lezen, dan kunt u een e-mail sturen naar wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht

U mag in een vergadering spreken over een onderwerp dat onder de Wmo valt. Dat heet spreekrecht. Er is elke vergadering 15 minuten gereserveerd voor dit spreekrecht. Als u hier gebruik van wilt maken, stuurt u een e-mail naar J. Slotboom, wmoraad@winterswijk.nl. Doe dit op zijn laatst op de vrijdag voor de vergadering.

Samenstelling Wmo-raad

De leden van de Wmo-raad vertegenwoordigen de inwoners van Winterswijk die hulp vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig hebben. De leden van de Wmo-raad hebben veel contact met mensen en/of organisaties die te maken hebben met de Wmo en/of Jeugdwet.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. U kunt ook op Wmo kijken.

  • e-mail: wmoraad@winterswijk.nl
  • telefoon: (0543) 543 543 (G. Rauwerdink, beleidsmedewerker team Mens & Maatschappij)

Wet- en regelgeving