De gemeente heeft verschillende taken. Sommige taken vallen onder de Wmo, andere onder de Jeugdwet. De Wmo-raad adviseert het college over deze wetten.

Taken gemeente

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Andere taken zijn dagbesteding, mantelzorgondersteuning, het bieden van een beschermde woonplek en de opvang van dak- en thuislozen. Dit doet de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente moet ook hulp en zorg geven aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Dat staat in de Jeugdwet.

Vergaderingen

U kunt de vergaderingen van de Wmo-raad bijwonen.

Als u de verslagen van de vergaderingen wilt lezen, stuur dan een e-mail naar wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht

U mag in een vergadering spreken over een onderwerp dat onder de Wmo valt. Dat heet spreekrecht. Er is elke vergadering 15 minuten gereserveerd voor dit spreekrecht. Als u hier gebruik van wilt maken, stuurt u een e-mail naar J. Slotboom, wmoraad@winterswijk.nl. Doe dit op zijn laatst op de vrijdag voor de vergadering.

Samenstelling Wmo-raad

De leden van de Wmo-raad vertegenwoordigen de inwoners van Winterswijk die hulp vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig hebben. De leden van de Wmo-raad hebben veel contact met mensen en/of organisaties die te maken hebben met de Wmo en/of Jeugdwet.

  • Rianne Stemerdink - aandachtsveld: jeugd en jongeren
  • Anneke van Nierop - aandachtsveld: jeugd en vrijwilligers
  • Dorinda Lammers - aandachtsveld: mensen met verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen
  • Jeroen Dimmendaal - aandachtsveld: mensen met een verstandelijke beperking
  • Ron Dorland
  • Karen van Wieren - aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking
  • Joanne Slotboom - secretaris

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. U kunt ook op Wmo kijken.

  • e-mail: wmoraad@winterswijk.nl
  • telefoon: (0543) 543 543 (G. Rauwerdink, beleidsmedewerker team Mens & Maatschappij)

Wet- en regelgeving