Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen.

Uitzondering

In enkele uitzonderlijke gevallen mag u tijdelijk in een recreatiewoning, vakantiehuis of caravan wonen. Bijvoorbeeld als u even niet in uw eigen woning kunt wonen door brandschade of waterschade. Er moet sprake zijn van een concrete einddatum. Ook moet u een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een tijdelijke omgevingsvergunning online aan via het Omgevingsloket(externe link). Houd uw DigiD bij de hand.

Let op: Bij de stap 'Werkzaamheden toevoegen' kiest u voor de optie ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag en laat u dan weten of de vergunning verleend wordt.

Meesturen documenten

U stuurt bij een aanvraag deze documenten mee:

  • Een aannemingsovereenkomst met de opleverdatum van de nieuwe, herbouwde of verbouwde woning.
  • 3 makelaarsverklaringen waarin staat dat u via hen geen passende woonruimte via de reguliere woningmarkt kunt huren.

E-mails over uw melding

U ontvangt berichten over uw aanvraag in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl(externe link). Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

  1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
  2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
  3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl(externe link).
  4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
  5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Kosten

Voor de behandeling van uw vergunningsaanvraag betaalt u leges. Deze legeskosten zijn € 559. U ontvangt hiervoor een factuur nadat de vergunning verleend is.

Onrechtmatige bewoning

Een recreatiewoning, vakantiehuis of caravan als hoofdverblijf gebruiken, mag niet. Dat is onrechtmatige bewoning. Het is in strijd met het bestemmingsplan: dit soort woningen zijn bedoeld voor recreatief gebruik.

Gemeenten zijn verplicht om burgers in te schrijven op een adres dat zij opgeven, ook al is dit het adres van een recreatiewoning. Deze inschrijving betekent niet dat u zonder tijdelijke vergunning in de recreatiewoning mag wonen.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.