Winterswijk wil een gemeente zijn waar iedereen wil wonen of wil blijven wonen. In de Woonvisie 2020-2025 staan de plannen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Nu en in de toekomst.

Passend en duurzaam wonen

De gemeente wil dat iedereen in Winterswijk een passende woning kan vinden. Onze ambities over wonen hebben we in de Woonvisie 2020-2025 opgeschreven. Zo willen we in 2030 energieneutraal zijn. En we gaan de bestaande woningvoorraad verbeteren. Ook willen we het aantal inwoners laten groeien. Dit doen we onder andere met woningen waar behoefte aan is en van voldoende kwaliteit. 

Wonen leeft!

Het onderwerp wonen gaat iedereen aan. Bij deze woonvisie hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners meegedacht. Die lijn willen we voortzetten met onder andere woonavonden over verschillende woonthema’s. Ook geven we ondersteuning aan initiatieven voor gezamenlijke woonvormen.

Meer informatie

Woonvisie Passend en duurzaam wonen in Winterswijk 2020-2025 en bijlagen(externe link)