Inwoners van Winterswijk verdienen de beste zorg en ondersteuning. Daarom werkt de gemeente Winterswijk samen met 7 andere gemeenten in de Achterhoek. Samen sluiten ze contracten af met zorgaanbieders. Zo kunnen ze de zorg en ondersteuning voor u nog beter regelen.

Sociaal Domein Achterhoek

De 8 gemeenten werken samen zo goed mogelijk aan Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Dit doen ze onder de naam Sociaal Domein Achterhoek(externe link)

Werkwijze

Een inwoner bekijkt eerst samen met een consulent welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Inwoners kunnen rekenen op maatwerk en een zorgaanbieder hoeft niet voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen. 
 

Meer informatie

Inwoner

Woont u in Winterswijk en heeft u zorg nodig? Of wilt u meer weten over de Wmo of Jeugdhulp? Neem dan contact op met De Post(externe link).

Zorgaanbieder

Levert u zorg of ondersteuning in de Achterhoek? Of wilt u dat gaan doen? Kijk dan op Sociaal Domein Achterhoek(externe link) voor meer informatie. 

Verwijzer

Bent u verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts, politieagent of medisch specialist? Kijk dan op Sociaal Domein Achterhoek(externe link) voor meer informatie.

Klacht over zorgaanbieder

Bent u (cliënt of wettelijk vertegenwoordiger) niet tevreden over uw zorgaanbieder? Stuur uw klacht dan naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder behandelt uw klacht.

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt behandeld? Dan stuurt de zorgaanbieder u door naar de gemeente. U kunt uw klacht doorgeven aan de gemeente:

  • via een e-mail: gemeente@winterswijk.nl, ter attentie van de contractmanager
  • via de telefoon: (0543) 543 543
  • via de post: Gemeente Winterswijk, t.a.v. contractmanager, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

Dit hebben we van u nodig

Bij een klacht wil de gemeente de volgende informatie van u hebben:

  • naam en adres van de klager (cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger)
  • BSN van de klager
  • verzenddatum van uw klacht
  • betrokken consulent
  • naam zorgaanbieder
  • duidelijke omschrijving van de klacht

Behandeling klacht

De contractmanager van de gemeente Winterswijk stuurt u binnen 5 werkdagen een bericht dat uw klacht is aangekomen. De contractmanager en de kwaliteitsmanager onderzoeken uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u hierover bericht. Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken.
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman(externe link).

Wet- en regelgeving