Inwoners van Winterswijk verdienen de beste zorg en ondersteuning. Daarom werkt de gemeente Winterswijk samen met 7 andere gemeenten in de Achterhoek. Samen sluiten ze contracten af met zorgaanbieders. Zo kunnen ze de zorg en ondersteuning voor u nog beter regelen.

Sociaal Domein Achterhoek

De 8 gemeenten werken samen zo goed mogelijk aan Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Dit doen ze onder de naam Sociaal Domein Achterhoek. We leggen in deze video uit hoe het werkt. 

Start nieuwe aanpak

De gemeente start op 1 juli 2022 met deze nieuwe aanpak. Dat betekent dat er voor u tot 1 juli 2022 niets wijzigt. U houdt uw ondersteuning en uw huidige zorgaanbieder zoals die nu is. Als uw eigen  zorgbehoefte anders wordt, passen we die aan. Loopt uw indicatie af maar heeft u nog wel hulp nodig? Neem dan contact op met De Post. Samen kijken wij welke hulp of ondersteuning het beste bij u past.

Meer informatie

Inwoner

Woont u in Winterswijk en krijgt u zorg? Of wilt u meer weten over de Wmo of Jeugdhulp? Neem dan contact op met De Post.

Zorgaanbieder

Levert u zorg of ondersteuning in de Achterhoek? Of wilt u dat gaan doen? Kijk dan op Sociaal Domein Achterhoek voor meer informatie. 

Verwijzer

Bent u verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts, politieagent of medisch specialist? Kijk dan op Sociaal Domein Achterhoek voor meer informatie.

Klacht over zorgaanbieder

Bent u (cliënt of wettelijk vertegenwoordiger) niet tevreden over uw zorgaanbieder? Stuur uw klacht dan naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder behandelt uw klacht.

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt behandeld? Dan stuurt de zorgaanbieder u door naar de gemeente. U kunt uw klacht doorgeven aan de gemeente:

  • Via een e-mail: gemeente@winterswijk.nl, ter attentie van de contractmanager
  • Via de telefoon: (0543) 543 543
  • Via de post: Gemeente Winterswijk, t.a.v. contractmanager, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk

Dit hebben we van u nodig

Bij een klacht wil de gemeente de volgende informatie van u hebben:

  • naam en adres van de klager (cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger)
  • BSN van de klager
  • verzenddatum van uw klacht
  • betrokken consulent
  • naam zorgaanbieder
  • duidelijke omschrijving van de klacht

Behandeling klacht

De contractmanager van de gemeente Winterswijk stuurt u binnen 5 werkdagen een bericht dat uw klacht is aangekomen. De contractmanager en de kwaliteitsmanager onderzoeken uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u hierover bericht. Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken.
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Wet- en regelgeving