Uw kind mag al naar de basisschool als het 4 jaar oud is. Vanaf 5 jaar moet uw kind verplicht naar school. De basisschool duurt 8 jaar. In het laatste jaar krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Basisschool

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Aanmelden kan als uw kind 3 jaar is. Vanaf 5 moet uw kind verplicht naar school. Maak eens een afspraak bij verschillende scholen of bezoek de open dag. Zo kunt u kijken welke school er bij uw kind past. 

In het overzicht Basisscholen in Winterswijk hieronder ziet u welke basisscholen er in Winterswijk zijn. U kunt verschillende scholen met elkaar vergelijken. Keuze gemaakt? Ga dan naar de website van de school zelf. Daar staat hoe u uw kind kunt aanmelden. 

Passend onderwijs

Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld vanwege een achterstand in taal of ontwikkeling. Of omdat uw kind een beperking heeft. Dan is het belangrijk dat uw kind passend onderwijs(externe link) krijgt. Dat kan op een gewone school maar ook op een speciale school.

U meldt uw kind aan op een gewone school. Deze school zorgt voor een passende plek voor uw kind. Dat kan op een gewone of op een speciale school zijn. Samen maakt u een keuze voor een passende school voor uw kind. 

Meer informatie

Meer informatie over het basisonderwijs, het vinden en vergelijken van scholen en inspectie: