Welke waarde heeft de boom die u wilt kappen? Daar kijkt de boomdeskundige van de gemeente naar. 

De boomdeskundige maakt een afweging tussen het belang van de aanvrager bij het kappen van een boom en het belang van behoud van deze boom. De deskundige kijkt bijvoorbeeld naar:

  • Natuur- en milieuwaarde van de boom
  • Beeldbepalende waarde van de boom
  • Overlast van bladafval en schaduw
  • Schade aan bestrating

De boomwaarde is dus de waarde van de boom voor de omgeving in relatie tot de mogelijke overlast die de boom veroorzaakt. De boomdeskundige bepaalt de boomwaarde aan de hand van een geobjectiveerd puntensysteem.

Bij de beoordeling van een aanvraag van een vergunning voor het kappen van bomen wordt naar deze boomwaarde gekeken.

Meer informatie

Wilt u het groenstructuurplan en/of het landschapsontwikkelingsplan inzien? Neem dan contact op met de gemeente.