Als u één of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Omgevingsvergunning nodig

Bebouwde kom: voor het kappen van één of meer bomen in de bebouwde kom heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig op grond van de Bomenverordening(externe link).

Buitengebied: Voor het kappen van bomen in het buitengebied heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig op grond van de bestemmingsplanvoorschriften. Via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u zien of voor een bepaalde locatie een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van bijvoorbeeld een houtsingel, houtwal of (gedeelte van) een bos.

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

 • bomen in tuinen en op erven
 • kleine houtopstanden tot 10 are
 • bomen in een rijbeplanting tot maximaal 20 bomen

Geen omgevingsvergunning nodig

Bebouwde kom:

 • voor bomen in tuinen en op erven met een stamomtrek tot 100 cm (op 1,30 m hoogte)
 • voor het kappen van fijnsparren (kerstbomen), vruchtbomen en kweekgoed

Buitengebied: het kappen van bomen in tuinen en op erven met een stamomtrek tot 100 cm (op 1,30 m hoogte).

Let op: is dit erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen? Dan moet u wel een vergunning aanvragen.

Zieke of dode bomen

Ga naar de vergunningchecker(externe link). Kies voor ‘overige activiteiten’ daarna ‘zieke of dode boom vellen’ en vul de vragen in. Als u klaar bent in de vergunningchecker kunt u de vergunning direct online aanvragen. Na uw vergunningaanvraag nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

E-mails over uw aanvraag

U ontvangt berichten over uw aanvraag in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl(externe link). Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

 1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
 2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
 3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl(externe link).
 4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
 5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Kapmelding bij de provincie

Meestal moet u voor het kappen van bomen in het buitengebied ook een melding doen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland(externe link).

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket(externe link). Hier kunt u ook een vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunningcheck geeft echter geen volledige zekerheid.

De gemeentelijk boomdeskundige maakt via de berekeningsmethode boomwaarde een objectieve afweging tussen het belang van de aanvrager bij het kappen van een boom en het belang van behoud van de boom.

Meer informatie? Bel (0543) 543 543 en vraag naar een medewerker van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Kosten

 • 1 tot en met 10 bomen: € 44,50
 • 11 of meer bomen: € 73

Na de aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als de vergunning is verleend, moet u op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Ontheffing Wet natuurbescherming aanvragen

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt naast natuurgebieden en houtopstanden, ook bepaalde planten- en diersoorten. Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren. Ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Als u een activiteit gaat uitvoeren waarbij u deze wet overtreedt, dan vraagt u een ontheffing(externe link) aan bij de Provincie Gelderland.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.

Wet- en regelgeving