Ieder jaar rond eind februari versturen wij de belastingaanslag. Bent u het niet eens met de aanslag die u heeft ontvangen? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bezwaar maken kan tegen de WOZ-waarde of als er een fout op de aanslag staat. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Neem eerst contact op

Heeft u vragen over uw aanslag, de WOZ-waarde of twijfelt u erover om bezwaar te maken? U kunt ons altijd eerst bellen via (0543) 543 543. We kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren. U kunt ook mailen naar belastingen@winterswijk.nl.

Bezwaar maken kan online en per post

U maakt bezwaar binnen 6 weken vanaf de datum die op de aanslag staat.

Online bezwaar maken

Maak online bezwaar

 • om online bezwaar te maken heeft u uw DigiD nodig
 • houd uw aanslagnummer bij de hand

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ons ook een brief sturen waarin u bezwaar maakt. De brief voldoet aan deze eisen:

 • de brief is in het Nederlands
 • u legt duidelijk uit waartegen u bezwaar maakt
 • u legt duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent
 • daarnaast staat in de brief minimaal de volgende informatie:
  • uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • het aanslagnummer, deze vindt u op de belastingaanslag
  • uw handtekening

Reactie op uw bezwaar

Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u bezwaar maakt krijgt u van ons reactie. Uiteraard proberen we om eerder te reageren.

Betaal de aanslag al wel

Ook als u bezwaar maakt, moet u toch op tijd betalen. Als achteraf blijkt dat u bezwaar terecht is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u bezwaar te maken. Bijvoorbeeld uw boekhouder of een kennis. Deze persoon dient dan schriftelijk het bezwaar in. Een machtiging is een brief die bij  het bezwaar moet waarin u aangeeft dat deze persoon of dat bedrijf namens u bezwaar mag maken. Zorg ervoor dat uw naam en handtekening op deze brief staan.

Wij helpen u gratis

Er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost ons onnodig veel geld. En zelf een bezwaar indienen is sneller en makkelijker. 

Bekijk de video voor meer uitleg hierover:

Meer informatie

Heeft u vragen, mail of bel ons gerust: