Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u soms bezwaar maken. Of bezwaar maken kan, leest u in het besluit.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, moet u dat op tijd doen. U heeft daarvoor 6 weken de tijd na de verzenddatum van het besluit. Dit heet de bezwaartermijn. Voor vergunningen wordt op officiële bekendmakingen(externe link) vermeld tot welke datum het bezwaar kan worden ingediend. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, bestaat het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente. In de brief moeten deze gegevens staan:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

U stuurt de brief naar:
College van burgemeester en wethouders
ter attentie van de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

U kunt ook bezwaar maken tegen een belastingaanslag van de gemeente.

Kosten

Het maken van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Behandeling van uw bezwaar

Als u bezwaar heeft gemaakt, heeft de gemeente 18 weken de tijd om een beslissing te nemen. De commissie Bezwaarschriften behandelt uw bezwaar en adviseert het college van burgemeester en wethouders.

De beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt is geldig totdat de gemeente heeft gereageerd op uw bezwaar. Soms kunt u daar niet op wachten, bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning om een boom om te hakken. U kunt dan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. Dat is een aparte procedure die naast de bezwaarprocedure loopt. De rechter kan dan bijvoorbeeld het omhakken van een boom uitstellen. Deze procedure kost geld. Hoe u een verzoek om een voorlopige voorziening kunt indienen, leest u in de beslissing waar u bezwaar tegen heeft gemaakt.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.