Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. De gemeente behandelt uw bezwaar en neemt een beslissing. De commissie Bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college en de raad over de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de beslissingen die ze hebben genomen.

Hoorzittingen

De commissie Bezwaarschriften komt elke maand bij elkaar. Als een hoorzitting openbaar is dan melden wij dat. Na aanmelding kunt u dan bij een hoorzitting aanwezig.

De hoorzittingen zijn elke 4 weken op maandagochtend.

Samenstelling commissie

 • mr. J. Koopman - voorzitter
  Nevenfuncties: Senior Adviseur Juridische Zaken van de van de afdeling JZ van de gemeente Enschede, Voorzitter van de beroepscommissie bij onderwijsinstelling GOMotive Automotive Training & Support, Voorzitter Bezwarencommissie Rechtspositionele aangelegenheden Hogeschool Saxion
 • drs. C. Poels
  Nevenfuncties: Jurist/adviseur informatiebeveiliging en privacy bij de gemeente Montferland
 • I. Lungu-van Twisk
  Nevenfunctie: Juridisch adviseur, afdeling Juridische Zaken van de gemeente Enschede, Lid Commissie Bezwaarschriften gemeente Almelo
 • mr. M. Piek-Heutinck
  Nevenfuncties: Beleidsadviseur juridische zaken bij Waterschap Vallei en Veluwe
 • mr. A.B. Damkot - secretaris

Jaarverslag

Bekijk het jaarverslag 2022 (pdf, 298 kB).

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. Hoe u bezwaar kunt maken, vindt u op Bezwaar maken.

Wet- en regelgeving