Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. De gemeente behandelt uw bezwaar en neemt een beslissing. De commissie Bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college en de raad over de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de beslissingen die ze hebben genomen.

Hoorzittingen

De commissie Bezwaarschriften komt elke maand bij elkaar. U mag deze hoorzittingen bijwonen als er plek is. Als een hoorzitting niet openbaar is, dan melden wij dat.

De hoorzittingen zijn vanaf 10 januari 2022 elke 4 weken op maandagochtend.

Samenstelling commissie

 • mr. H. Heijs - voorzitter
  Nevenfuncties: beheerder Klokkenluidersregeling Dimence (GGZ instelling te Deventer), beheerder Klokkenluidersregeling RIBW groep Overijssel lid
 • mr. J. Koopman - plaatsvervangend voorzitter
  Nevenfuncties: Senior Adviseur Juridische Zaken, team JAC van de afdeling JZ van de gemeente Enschede, Voorzitter van de beroepscommissie bij onderwijsinstelling GOMotive Automotive Training & Support, Voorzitter Bezwarencommissie Rechtspositionele aangelegenheden Hogeschool Saxion
 • drs. C. Poels
  Nevenfuncties: Jurist bij de gemeente Montferland
 • I. Lungu-van Twisk
  Nevenfunctie: Juridisch adviseur, afdeling  Juridische Zaken, Lid Commissie Bezwaarschriften gemeente Almelo
 • mr. A.B. Damkot - secretaris
 • mr. Y.M.W. Wiggers - plaatsvervangend. secretaris
  Nevenfuncties: juridisch beleidsmedewerker gemeente Winterswijk, lid Commissie voor Bezwaar Doetinchem (kamer voor Sociale Zaken)

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. Hoe u bezwaar kunt maken, vindt u op Bezwaar maken

Wet- en regelgeving