Heeft u een bedrijf waar bezoekers wel iets kunnen drinken, maar verkoopt u geen alcohol? Zoals een camping, vakantiepark, snackbar of sportschool? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. In de vergunning staan voorwaarden die te maken hebben met overlast en veiligheid. Zo ervaart de omgeving van uw bedrijf zo min mogelijk last.

Geen exploitatievergunning nodig

Een exploitatievergunning is niet nodig voor:

  • bedrijven die een alcoholvergunning nodig hebben
  • bed & breakfast accommodaties, minicampings, groepsaccommodaties,  buurt- en clubhuizen, personeelskantines, koffiehuizen en theeterrassen

Exploitatievergunning aanvragen

In de vergunningchecker ziet u of u een exploitatievergunning nodig heeft. U ziet dan meteen of u nog andere verplichtingen heeft. Kies voor ‘Horeca’ en vul de vragen in. Daarna kunt u de vergunning direct online aanvragen.

Check: exploitatievergunning nodig(externe link)

Nodig bij de aanvraag

Tijdens het aanvragen van de exploitatievergunning moet u de volgende documenten uploaden:

  • uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden
  • koop- of huurakte van het pand
  • kopie paspoort of identiteitsbewijs van de exploitant en leidinggevende(n)
  • verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de exploitant en leidinggevende(n) (als de exploitant een rechtspersoon is, lever dan een VOG aan van alle bestuurders of vennoten van het bedrijf)
  • plattegrond (schaal 1 : 250) waarop de indeling van het pand duidelijk met vermelding van de functie staat aangegeven
  • ingevuld Bibob-formulier met bijbehorende stukken, lees meer informatie over de Wet Bibob

Kosten

Een exploitatievergunning aanvragen kost € 280. U ontvangt van ons een rekening na de vergunningaanvraag.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.