Fijnder is een uitvoeringsinstantie en heette eerst SDOA (Sociale Dienst Oost-Achterhoek). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Samen werken de gemeenten aan taken die gaan over werk en inkomen.

Taken

Fijnder houdt zich bezig met:

  • de Participatiewet
  • de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers)
  • de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • uitkeringen voor zelfstandigen die tijdelijke inkomensondersteuning nodig hebben
  • re-integratietrajecten
  • bijzondere bijstand en minimabeleid

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Fijnder bestaat uit wethouders van de 3 gemeenten. Voor Winterswijk zijn dat de wethouders E. Schepers-Janssen en S. Fleuren. Wethouder G. Visser is plaatsvervangend lid. Wethouder E. Schepers-Janssen is ook lid van het Dagelijks Bestuur.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft over de taken en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fijnder.