De gemeente Winterswijk werkt samen met verschillende gemeenten. Soms is het namelijk slimmer en beter om samen taken uit te voeren. Denk aan de Veiligheidsregio en de GGD.

Vormen van samenwerking

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten samenwerken. In de wet staan 5 vormen van samenwerking. Het zogenaamde openbaar lichaam is de meest gebruikte én de zwaarste vorm van samenwerking op basis van de WGR. Alle WGR-samenwerkingsverbanden van de gemeente Winterswijk, zijn openbare lichamen.

Openbaar lichaam

De samenwerkingsvorm openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan een openbaar lichaam bijvoorbeeld eigen personeel in dienst nemen en geld beheren. Gemeenten die samenwerken, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur overdragen aan het openbaar lichaam. In principe kunnen alle taken worden overgedragen. In de praktijk wordt deze variant vaak gebruikt voor uitvoerende taken, bijvoorbeeld een GGD, archiefbeheer of sociale werkvoorziening.

Bestuur openbaar lichaam

Het bestuur van een openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen lid zijn van het bestuur.