De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten en de provincie Gelderland.

Taken

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) helpt mee om de omgeving veiliger, duurzamer en gezonder te maken. De dienst geeft vergunningen voor de omgeving af namens tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook controleert de dienst of bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). De dienst geeft ook advies over archeologie en over onderwerpen zoals bodem, geluid en lucht.

Bestuur

Wethouder G.E. Visser is lid van het Algemeen Bestuur. De burgemeester is plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. Of kijk op Omgevingsdienst Achterhoek(externe link)