Gedetailleerde overzichtskaart randvoorwaarden

Het college stelt 8 potentiële locaties voor aan de gemeenteraad om verder te onderzoeken als bedrijventerrein. Deze locaties komen voort uit de vastgestelde randvoorwaarden.

De randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over beschermde natuurgebieden, groene ontwikkelingszones en de aansluiting op het stedelijk gebied. Wanneer men deze randvoorwaarden op elkaar legt, vormen ze een kaart die alle overgebleven gebieden tonen. Deze overzichtskaart is te vinden in de Notitie te onderzoeken locaties Winterswijk (pdf, 1,5 kB).

Na meerdere verzoeken vanuit betrokken omwonenden, ontwikkelde het externe onderzoeksbureau Bureau Buiten een gedetailleerdere kaart met deze randvoorwaarden (pdf, 7 MB). Op deze kaart kunt u verder inzoomen, zijn de bedrijventerreinen binnen het stedelijk gebied ingekleurd en zijn straatnamen zichtbaar. Op deze wijze is het voor omwonenden makkelijker en beter om te oriënteren waar de eigen woning, perceel of bedrijf gesitueerd is.