Locatiekeuze bedrijventerrein

Locatiekeuze bedrijventerrein

De gemeente zoekt naar een geschikte locatie voor nieuw bedrijventerrein

Winterswijk kent een sterke economie met een grote diversiteit aan bedrijvigheid. Deze bedrijven zorgen voor werk. Ook dragen ze bij aan de leefbaarheid van Winterswijk met voorzieningen als cultuur, sport en verenigingen. Voor de komende 20 jaar is nieuw bedrijventerrein nodig voor de groei en ontwikkeling van deze bedrijven. Tegelijkertijd is beschikbaar bedrijventerrein schaars. Daarom zoekt de gemeente naar een geschikte locatie voor nieuw bedrijventerrein.

In een aantal stappen werkt de gemeente toe naar een locatiekeuze. De gemeenteraad stelt vooraf vast waar bedrijventerrein minimaal aan moet voldoen. Ook bepalen zij hoe de zoektocht naar een nieuwe locatie eruit ziet. Op basis hiervan selecteren we samen met de raad een aantal potentiële locaties om verder te onderzoeken. Het college van Burgemeester & Wethouders neemt uiteindelijk het besluit over de definitieve locatie.