Het aanwijzen van een locatie voor een bedrijventerrein is complex en komt niet vaak voor. De laatste keer dat er in Winterswijk een gebied is aangewezen voor bedrijventerrein was in 1975.

Op zoek naar nieuwe locatie

Sindsdien zijn er in Winterswijk de bedrijventerreinen zoals we ze kennen, met onder andere Vèèneslat Noord en Zuid, de Spoorzone en het Beatrixpark. De beschikbare ruimte op deze bedrijventerreinen is schaars. Daarom zoeken we naar een nieuwe plek waar (Winterswijkse) bedrijven zich kunnen vestigen. In september 2021 werd de Misterweg (tegenover Obelink) als locatie aangewezen. Hier vindt u het destijds genomen besluit over de locatiekeuze. Het was een veelbesproken besluit, dat na de verkiezingen in 2022 werd teruggedraaid. Daarom zijn we eind 2022 opnieuw gestart met het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw bedrijventerrein.