Binnen de gemeente is een team opgericht met verschillende beleidsadviseurs, die zich actief bezighouden met de locatiekeuze van het bedrijventerrein.

Het project valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Gosse Visser. Het projectteam bestaat uit verschillende beleidsadviseurs, zoals economie, vastgoed en planologie.

Daarnaast heeft de gemeente voor de locatiekeuze van het bedrijventerrein adviesbureau Buiten ingeschakeld. Het adviesbureau heeft veel ervaring met locatiekeuzes van bedrijventerreinen in het hele land, waardoor zij de gemeente goed kunnen ondersteunen tijdens dit proces. Het adviesbureau voert voor de gemeente onderzoeken uit om tot een aantal potentiële locaties uit te komen, waarvan een aantal locaties nader onderzocht worden.

Tot slot wordt ook met externe partijen als OWIN, provincie, waterschap, etc. gewerkt. Om die samenwerking in kaart te brengen, wordt een participatieplan opgesteld.

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Bel naar 0543 543 543 of mail naar bedrijventerrein@winterswijk.nl.