In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Handhaving controleert of mensen dat ook doen. Dat kan gaan over een achtergelaten auto of een afvaldumping in het bos. Samen houden we Winterswijk leefbaar en veilig voor alle inwoners. 

Handhaving bestaat uit boa's (buitengewoon opsporingsambtenaars) en toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt die in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en in landelijke wetten staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bouwen en slopen
  • Bestemmingsplannen
  • Brandveiligheid
  • Openbare ruimte
  • Horeca
  • Achtergelaten fietsen of auto’s
  • Onveilige verkeerssituatie

Melding doen

Neem contact op met de gemeente. 

  • telefonisch: (0543) 543 543 
  • e-mail: handhaving@winterswijk.nl
  • heeft u buiten kantoortijden een melding met spoed, neem dan contact op met de politie via 0900 88 44

Milieuklachten kunt u melden bij het provincieloket S@men
Let op: Meldingen over afval en onderhoud van de openbare ruimte doet u bij ROVA.

Controles

Ieder jaar stelt de gemeente een Uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving) vast. In dat programma staat wat de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving doet. Op basis van dat Uitvoeringsprogramma voeren de toezichthouders en Boa’s controles uit. Maar ook klachten of meldingen van burgers en bedrijven kunnen reden zijn voor controles.

Als we iets strafbaars zien, kijken we hoe ernstig het is. Op basis daarvan maken we afspraken met de overtreder, geven we een boete of zorgen we ervoor dat de situatie niet meer bestaat (bijvoorbeeld afbreken illegaal bouwwerk). 

Meer informatie

U kunt terecht bij loket LEEF, hét loket voor de leefomgeving:

Wet- en regelgeving

Landelijke handhavingstrategie