Als gemeente nemen we maatregelen om overlast en schade door water te voorkomen. We zorgen voor het verwerken van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Iedereen heeft er belang bij dat dit goed gebeurt. Daarom betaalt u heffing voor riool en waterzorg. Meestal gebeurt dat via de rekening die u van Vitens krijgt.

Heffing voor riool en waterzorg is onderdeel van de Vitens waternota

Vitens houdt uw waterverbruik bij. De heffing voor riool en waterzorg wordt bepaald op basis van het waterverbruik. Op de periodeafrekening die u van Vitens krijgt ziet u deze terug onder ‘kosten gemeente’.

Geen watermeter

In sommige gevallen heeft een pand geen eigen watermeter. U krijgt dan ook geen rekening van Vitens voor de heffing van riool en waterzorg. U betaalt de heffing dan rechtstreeks aan de gemeente. Deze ontvangt u op de belastingaanslag van de gemeente. Omdat de heffing voor riool en waterzorg wordt berekend op basis van het waterverbruik, houden we een landelijk gemiddelde aan van 45 m3 per persoon per jaar.

Wie gebruikt, betaalt

Degene die het perceel dat is aangesloten op de riolering gebruikt, betaalt de heffing voor riool en waterzorg. Dus huurt u een bedrijfspand of een woning, dan is de rekening voor u.

Verhuist u, dan betaalt u heffing voor riool en waterzorg tot en met de dag waarop u het pand gebruikte. Dit wordt door Vitens verrekend op basis van het waterverbruik. Klopt het waterverbruik niet? Neem dan contact op met Vitens.

Kosten

U betaalt per kubieke meter door Vitens geleverd water. We noemen dat ook wel ‘ingenomen water’.  

  • 0-500 m3: € 2,85
  • 501-5.000 m3: € 2,80
  • 5.001-20.000 m3: € 2,76
  • 20.001 m3 en meer: € 0

Meer informatie

Lees meer informatie in de Verordening Riool- en waterzorgheffing

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.