Heeft u weinig inkomen waardoor het u niet lukt om de belastingaanslag te betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Als u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u minder te betalen voor de afvalstoffenheffing en heffing voor riool en waterzorg.

Kwijtschelding voor mensen met een laag inkomen

Niet iedereen kan kwijtschelding krijgen. Alleen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen (zoals spaargeld) kunnen kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding aanvraagt, vragen we naar gegevens over inkomen en spaargeld. Van uzelf, maar ook van uw huisgenoten.

Kwijtschelding aanvragen

Vraag kwijtschelding zo snel mogelijk aan, in ieder geval binnen 6 weken na de datum op uw aanslag. Kwijtschelding vraagt u online aan met DigiD. 

Vraag kwijtschelding aan

Nodig bij de aanvraag

Tijdens het aanvragen van kwijtschelding moet u best veel documenten toevoegen, bereid dit dus goed voor. U voegt in ieder geval toe:

 • kopie van uw inkomensspecificaties (loonstroken of uitkeringspecificaties) van de afgelopen 3 maanden
 • kopie van bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen (minimaal 2 volledige maanden)
 • een huurspecificatie of overzicht van uw hypotheek
 • polisblad van uw zorgverzekering

Afhankelijk van uw persoonlijk situatie voegt u ook toe:

 • kopie van uw inkomensspecificaties (loonstroken of uitkeringspecificaties) van de afgelopen 3 maanden van uw huisgenoten
 • bij betalen of ontvangen alimentatie: overzicht alimentatie
 • bij bezit van een voertuig: kopie kentekenbewijs en nota van de aanschaf
 • voorlopige aanslag van de Belastingdienst
 • bij ontvangen van toeslagen van de Belastingdienst, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget: de besluiten van de Belastingdienst
 • bij het terugbetalen van schulden aan de Belastingdienst: kopie van de belastingaanslag en betaalbewijzen
 • zit u in de schuldsanering: een kopie van de uitspraak van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en een kopie van de gemaakte afspraken met schuldeisers

Wat we kwijtschelden

Alleen voor een deel van de afvalstoffenheffing en voor de heffing voor riool en waterzorg kunt u kwijtschelding krijgen.

Afvalstoffenheffing

 • u kunt alleen kwijtschelding krijgen voor het vaste deel (dit heet het vastrecht) van de afvalstoffenheffing
 • het variabele deel moet u altijd betalen, het variabele deel is wat u per keer dat u de container aan de weg zet of het in een ondergrondse container gooit betaalt
 • lees meer over afvalstoffenheffing

Heffing voor riool en waterzorg

 • voor heffing voor riool en waterzorg krijgt u maximaal 45 m3 waterverbruik per inwoner kwijtschelding
 • de kwijtschelding voor heffing voor riool en waterzorg wordt verrekend op de rekening van Vitens
 • lees meer informatie over heffing voor riool en waterzorg

U hoeft nog niet te betalen

Als u kwijtschelding heeft aangevraagd, hoeft u de belastingaanslag nog niet te betalen. U krijgt van ons bericht als u moet betalen. 

Betalingsregeling

U kunt altijd contact met ons opnemen voor het afspreken van een betalingsregeling. We kijken graag samen met u wat er mogelijk is.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.