Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld als de gemeente tegen een woonwijk een grote flat laat bouwen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Disclaimer: 
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Planschade ontstaat op 2 manieren:

  • Uw huis, pand of grond is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn in ieder geval 3 zaken van belang:

  1. U bent eigenaar van de woning, het pand of de grond waar het over gaat. 
  2. U kon de schade niet verwachten toen u de woning, het pand of de grond kocht. 
  3. U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen en voor zover de schade niet op een andere manier aan u vergoed is.

Er geldt een eigen risico van minimaal 2 procent. Dit eigen risico moet u zelf betalen.

Verzoek tegemoetkoming indienen

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Vul het aanvraagformulier (pdf, 536 kB) in. Op het formulier geeft u duidelijk aan waarom u een tegemoetkoming vraagt. U kunt ook stukken toevoegen, zoals een taxatierapport. 

Let op: U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Mail of stuur de stukken naar:

gemeente@winterswijk.nl
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Kosten en procedure

U betaalt € 500 voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Hiervoor ontvangt u een rekening. Dit bedrag krijgt u alleen terug als u van ons een tegemoetkoming krijgt.

De procedure voor een tegemoetkoming van planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.