Als gemeente maken wij foto’s en video-opnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij vinden uw privacy daarbij belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto’s of video-opnames gemaakt worden waar u op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en video-opnames.

Wij maken foto’s en video-opnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Dit zijn foto’s en video-opnames van:

  • verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten die wij organiseren
  • beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden waaraan wij deelnemen
  • evenementen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld bij het Steengroevetheater, de nieuwjaarsreceptie, het Volksfeest en het Bloemencorso
  • openbare werkzaamheden, zoals koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W.

Gebruiken foto's en videomateriaal

We gebruiken foto's en video's om degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op deze manier toch te laten deelnemen.

Wij gebruiken de foto’s en de video-opnames alleen voor onze eigen communicatie, zoals folders, posters, de websites, facebookpagina’s en Twitter. Wij geven deze foto’s en video-opnames niet aan andere organisaties of bedrijven. Wij gebruiken de foto’s en video-opnames voor de duur van maximaal twee jaar. Daarna worden ze vernietigd of gearchiveerd als het archiefwaarde heeft.

Toestemming vragen

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in video staat, vragen wij u vooraf schriftelijk of mondeling om toestemming voor het gebruik van de foto of video-opname. U kunt aangeven of wij de foto of video-opname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar: privacy@winterswijk.nl.   

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een video-opname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of video-opname staan. Wij maken altijd van te voren duidelijk kenbaar dat er foto’s of video-opnames worden gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een bordje op locatie of een schriftelijke aankondiging.

Wilt u niet op de foto of op een video-opname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en video-opnames gebruiken.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan per post, e-mail of telefonisch:

Gemeente Winterswijk
t.a.v. privacy
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
Tel.: (0543) 543 543
privacy@winterswijk.nl