In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel en ook of en met wie we die gegevens delen.