Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ZOOV, het aanvullend vervoersysteem voor de Achterhoek. ZOOV Beheer is een organisatorisch onderdeel van gemeente Winterswijk en namens 7 Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor ZOOV. Gemeente Winterswijk is daarom contractpartner en opdrachtgever voor de activiteiten van ZOOV.

Categorieën persoonsgegevens

ZOOV verwerkt de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • IBAN
 • Gegevens over gezondheid
 • Ritgegevens
 • Inhoud van de (vervolg)klacht

Grondslag

ZOOV verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uitvoering van een taak van algemeen belang.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens door ZOOV is:

 • Informeren gemeenten
 • Plannen ritten
 • Analyseren ritten
 • Kostenberekening vervoer
 • Afrekening richting dienstverleners (vervoerders)
 • Verwerken van klachten / geschillen

Ontvangers

ZOOV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZOOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij de termijn dat na beëindiging van het contract de gegevens nog een jaar worden bewaard.