Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Winterswijk in het kader van leefstijlprogramma’s

Categorieën persoonsgegevens

Voor het verzenden van informatie over leefstijlprogramma’s naar ouders van kinderen in de leeftijd 0-18 jaar verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Land
  • Leeftijd kind

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk het bevorderen van een gezonde leefstijl van de burger.

Doel

Ouders informatie verstrekken over de mogelijkheden van leefstijlprogramma’s binnen de gemeente Winterswijk. Deze informatie is vrijblijvend en uitsluitend ter kennisgeving.

Ontvangers

De gemeente verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor informatieve doeleinden. De gemeente zal de persoonsgegevens niet verstekken aan derden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Het gebruik van deze gegevens is uitsluitend bedoeld om ouders eenmalig te benaderen voor het aanreiken van informatie over leefstijlprogramma’s.