De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoeken uit naar het beleid en de uitvoering van taken door de drie gemeenten.

Cruciale vragen hierbij zijn of het gemeentebestuur daadwerkelijk de beoogde resultaten boekt en of dit tegen aanvaardbare kosten gebeurt? De rekenkamercommissie probeert hierbij niet alleen te oordelen over het verleden, maar ook lessen te trekken voor de toekomst. Op deze manier ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraden van de drie gemeenten bij hun kaderstellende en controlerende rol. Bovendien krijgen bewoners zo meer zicht op de resultaten die het gemeentebestuur voor hen realiseert.

Directeursmodel

In Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is gekozen voor een directeursmodel van de rekenkamercommissie. Directeur van de rekenkamercommissie is de heer A. de Boer. Daarnaast is er een raadswerkgroep met twee vertegenwoordigers van elke gemeenteraad.  Minimaal vier keer per jaar overlegt de directeur met de raadswerkgroep om te kijken welke onderwerpen er leven in de gemeenteraden en wat interessante onderwerpen zijn voor een rekenkameronderzoek. In samenspraak bepalen zij vervolgens welke onderwerpen uiteindelijk echt onderzocht gaan worden. De onderzoeksrapporten worden gepresenteerd in de gemeenteraden en kunt u, evenals het jaarlijkse onderzoeksplan bekijken.

Onderwerpen voor onderzoek

Iedereen kan onderwerpen aandragen voor een onderzoek door de rekenkamercommissie.
Op de pagina 'Onderzoeken rekenkamercommissie' vindt u meer informatie.