Voor het aansluiten van uw huisaansluiting op de gemeentelijke riolering is toestemming van de gemeente nodig. U kunt deze online aanvragen.

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Als de gemeente toestemming geeft, wordt in overleg met u bepaald hoe uw leiding het best aangesloten kan worden. De gemeente legt dan een zogenaamde 'uitlegger' aan. Vaak zijn dit twee leidingen (afval- en regenwater) vanaf het hoofdriool naar de grens van uw terrein. In het buitengebied kan een pompput voor afvalwater nodig zijn. Na de aanleg kunt u zelf aansluiten op deze uitleggers.

Vul online het formulier Rioolaansluiting aanvragen in om een rioolaansluiting aan te vragen.

De gemeente start binnen 2 weken met de werkzaamheden: 

  • als u toestemming heeft van de gemeente 
  • als u de verschuldigde leges en kosten van de aanleg van de rioolaansluiting heeft betaald

Kosten

De gemeente legt de uitlegger aan op uw kosten. Deze kosten worden bepaald op basis van de werkelijk door de gemeente te maken kosten. Voor het gebruik van de rioolaansluiting betaalt u rioolheffing.

Scheiden van afvalwater en regenwater

Op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk voor het scheiden van afvalwater en regenwater. Afvalwater moet worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet geïnfiltreerd worden in de bodem of geloosd worden op een sloot of hemelwaterriool. Bij lozing op een sloot is een watervergunning nodig. Een watervergunning vraagt u online aan bij het Omgevingsloket.

E-mails over uw aanvraag

U ontvangt berichten over uw aanvraag in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

  1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
  2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
  3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl.
  4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
  5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Bedrijfsafvalwater

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen? Kijk dan of er extra eisen zijn op het Activiteitenbesluit.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.