Het is belangrijk om betrouwbaar personeel te selecteren en in dienst te hebben. Screening helpt daarbij.

Screening betekent dat we informatie opvragen over een sollicitant. Zo kunnen we een inschatting maken of de sollicitant is wie hij/zij zegt te zijn. Ook kijken we of de sollicitant in het verleden iets heeft gedaan dat goed functioneren in de weg kan staan.
De gemeente controleert bij een screening:

  • identiteit
  • opleiding
  • werkervaring (met behulp van het cv)

Het niveau waarop de gemeente screent, hangt van de functie af.

Richtlijnen screening

  • De gemeente laat de sollicitant weten dat ze een screeningsbeleid heeft.
  • De gemeente neemt alleen contact op met referenties als de sollicitant toestemming heeft gegeven.
  • De gemeente bespreekt het resultaat van de screening met de sollicitant. Dat kan gaan om referenties of andere bronnen (websites, sociale media). De gemeente vertelt de sollicitant welke bronnen ze heeft bekeken/gesproken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een nieuwe medewerker met een arbeidsovereenkomst moet altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Als dat niet kan, gaat de indiensttreding niet door of wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Voor nieuwe medewerkers die met waardedocumenten werken (paspoort, ID-bewijzen, enzovoort) geldt dat zij pas kunnen starten met werken nadat de VOG is ingeleverd.

Externe medewerkers (niet-ambtelijk personeel, zoals uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden, werkervaringsplaatsen, payrollers, ZZP’ers) moeten een VOG laten zien als zij langer dan drie maanden bij de gemeente komen werken of met privacygevoelige informatie in aanraking komen.

Alle externen moeten een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen voordat zij beginnen met de werkzaamheden.

Informatieplicht sollicitant

Tijdens de sollicitatieprocedure mag de gemeente alleen vragen stellen die nodig zijn voor de functie. De gemeente mag bijvoorbeeld geen vragen stellen over privézaken of gezondheid.

De sollicitant moet de gemeente informatie geven over alles wat van belang is voor de functie en mag geen informatie achterhouden die relevant is voor de te vervullen functie. Denk aan:

  • Het ontbreken van specifieke kennis/vaardigheden, noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie.
  • Strafbare feiten uit het verleden, relevant voor betreffende functie.
  • Medische klachten die problemen kunnen geven bij de uitoefening van het werk.

Het verzwijgen van relevantie informatie kan reden zijn voor ontslag.