Als de stembureaus sluiten worden de stemmen geteld. De officiële uitslag vindt u hier terug als deze bekend is.

Stemmen tellen

Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Vanaf dat moment gaan de leden van de stembureaus de stemmen tellen. 

Stemmen tellen is openbaar

Het tellen van de stemmen is openbaar. Dat betekent dat u in de ruimte aanwezig mag zijn. Dit zijn de uitgangspunten:

  • Als u bij het tellen van de stemmen wilt toekijken, dan meldt u zich bij de voorzitter van het stembureau.
  • De voorzitter wijst u een plek toe.
  • U mag zich niet bemoeien met het tellen van de stemmen.
  • U mag de leden van het stembureau niet hinderen bij het tellen van de stemmen.
  • Heeft u bezwaren op de manier van tellen, dan meldt u dit bij de voorzitter van het stembureau.
  • Uw bezwaar wordt vermeld op het proces verbaal van het stembureau. Dat is het officiële document dat het stembureau overhandigt bij Team Verkiezingen van de gemeente. 

Uitslag

Als de stemmen zijn geteld, geeft ieder stembureau de uitslag door aan Team Verkiezingen. Zij verzamelen de uitslagen van alle stembureaus en maken de voorlopige uitslag bekend. 
Zodra de voorlopige uitslag bekend is, publiceren we dat op deze pagina. Later in de week, uiterlijk vrijdag 17 maart is de officiële uitslag bekend.