Voor deze evenementen hoeft u in onze gemeente geen vergunning aan te vragen. U moet zich wel houden aan de regels die per type evenement zijn opgesomd. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, kijk dan in de vergunningchecker(externe link) en kies ‘Evenement houden’. Na het doorlopen van de checker ziet u of u wel of geen vergunning aan moet vragen.

Incidentele sportevenementen tot max. 100 bezoekers/deelnemers

Incidentele sportevenementen met minder dan 100 deelnemers en/of bezoekers zijn vergunningsvrij, tenzij hiervoor de openbare weg moet worden afgesloten of het verkeer ernstig wordt gehinderd.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • er is voldoende begeleiding en toezicht tijdens het evenement
 • de doorgang van noodverkeer mag niet worden belemmerd
 • de organisatie doet er alles aan om de veiligheid van het publiek en de deelnemers te waarborgen
 • bij het gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen niet meer dan 55 dB(A) zijn
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op 
 • de organisatie doet er alles aan om schade bij de gemeente of anderen te voorkomen, eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen betaalt de organisator

Muzikale rondgangen, serenades en optochten tot max. 100 deelnemers

Muzikale rondgangen, serenades en optochten tot maximaal 100 deelnemers zijn vergunningsvrij, zolang het verkeer niet ernstig wordt gehinderd. Een betoging valt hier niet onder. Een betoging moet u altijd vooraf bij ons melden.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • er is voldoende begeleiding en toezicht tijdens het evenement
 • er is geen ernstige hinder voor het verkeer tijdens het evenement
 • de doorgang van noodverkeer mag niet worden belemmerd
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op 
 • de organisatie doet er alles aan om schade bij de gemeente of anderen te voorkomen, eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen betaalt de organisator

Straatmuziek en straattheater

Het maken van straatmuziek of het opvoeren van straattheater is vergunningsvrij, zolang er sprake is van een enkele persoon of een groep van maximaal 5 personen. Gebruik maken van versterkingsapparatuur mag nooit.

Gaat het om een groep van meer dan 5 personen of maakt u gebruik van versterkingsapparatuur, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • er mag geen versterkingsapparatuur gebruik worden 
 • de geluidsbelasting mag maximaal 55 dB(A) op de gevel van omliggende woningen en winkelpanden bedragen
 • er staat binnen een afstand van 100 meter geen andere straatmuzikant, muziekgroep, theatergroep of draaiorgel 
 • u staat maximaal 1 uur op dezelfde locatie
 • op actieve manier (publiek benaderen) geld inzamelen mag niet
 • optreden mag tussen ’s ochtends 10:00 uur en ’s avonds 20:00 uur en op koopavonden tot 21:00 uur
 • u staat niet in de weg voor voetgangers, verkeer of bij in- en uitgangen van winkels 
 • u mag niet op kruisingen staan
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op

Straatfeest, buurtfeest of wijkfeest tot max. 100 personen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kleinschalig buurtfeestje tot 100 personen op een parkeerplaats of een doodlopende straat. Het feestje is georganiseerd door en voor buurtbewoners. Belangrijk is dat er geen hinder is voor doorgaand verkeer en dat het niet nodig is om verkeersmaatregelen te nemen.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • bij het gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen niet meer dan 55 dB(A) zijn 
 • na 24.00 uur moet het rustig zijn en mag er geen muziek meer worden gedraaid of gemaakt 
 • de straat mag niet worden geblokkeerd en de doorgang van verkeer mag niet belemmerd worden
 • de organisatie doet er alles aan om schade bij de gemeente of anderen te voorkomen, eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen betaalt de organisator
 • als het feest op de openbare grond is, zorgt u zo snel mogelijk na het feest dat de omgeving wordt opgeruimd en schoongemaakt 
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op 
   

Wandeltochten en fietstochten tot max. 100 deelnemers

Kleinschalige wandeltochten en fietstochten tot 100 deelnemers zijn vergunningsvrij. Als u meer deelnemers verwacht moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • veiligheid en de verkeersregels staan voorop
 • er is voldoende begeleiding en toezicht tijdens het evenement
 • de organisatie doet er alles aan om schade bij de gemeente of anderen te voorkomen, eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen betaalt de organisator
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op 
 • voor het plaatsen van wegwijsbordjes gelden de volgende regels:
  • bordjes zijn niet groter dan 50 x 20 cm
  • bordjes worden stevig bevestigd 
  • bordjes hangen op een plek waar ze niet in de weg hangen voor het verkeer
  • bordjes mogen niet aan bomen hangen
  • bordjes zijn binnen 2 dagen na afloop van het evenement opgeruimd

Eendaagse fancy-fairs en rommelmarkten tot max. 100 bezoekers

Het gaat hierbij om eendaagse rommelmarkten en fancy-fairs die relatief klein van zijn. Deze zijn vergunningsvrij, tenzij ze op openbare grond zoals een straat of parkeerplaats zijn.

Bij de organisatie van het evenement gelden de volgende regels:

 • de doorgang van verkeer mag niet worden belemmerd
 • de organisatie zorgt voor voldoende parkeerruimte in de omgeving zonder dat de openbare weg geblokkeerd wordt 
 • bij het gebruik van geluidsapparatuur mag de geluidsbelasting op de gevel van omliggende woningen niet meer dan 55 dB(A) zijn 
 • de organisatie zorgt voor de afvoer van de eventueel resterende spullen
 • de organisator doet er alles aan om te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk overlast heeft van het evenement
 • aanwijzingen van de politie of gemeentelijke toezichthouders volgt u direct op

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de APV(externe link).

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.