Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.

Inschrijven bij de gemeente

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u opnieuw naar Nederland verhuist. U maakt een afspraak om u in te schrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Afspraak maken

Bel (0543) 543 543 voor een afspraak. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente. En als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.

Voorwaarden

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit
 • u heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
 • u heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
 • u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • u mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • documenten die bewijzen dat u hier woont.
  Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • officiële documenten uit uw tijd in het buitenland.
  Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u een Verklaring van inwoning (pdf, 106 kB) van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig
 • indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd

Korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

Lees meer informatie over:

Registering a move from abroad

Call (0543) 543 543 and make an appointment at the town hall. Do this within 5 working days after your move.

 • You are moving to the Netherlands for the first time and you will be living in Winterswijk for more than 4 months. You are required to register in the Personal Records Database (BRP) and you do not have a BSN. 
 • You have lived in the Netherlands before and you already have a BSN. Register again.
 • You are staying in the Netherlands for less than 4 months. Please register in the Non-residents Records Database (RNI).

If you have a partner and/or children moving with you, they need to come with you to the appointment.

Documents

Bring the following documents when you go to your appointment:

 • A valid document of identity (passport or ID-card) of every person to be registered.
 • A rental contract or contract of sale of your home.
 • Your proprietor’s permission, for which you need to complete the form 'verklaring van inwoning' (pdf in Dutch, 106 kB) and a copy of the proprietor's document of identity.
 • Original documents from abroad of yourself and of your children, such as certificates of birth, a marriage certificate or a deed of divorce.

Please note: Only English, German and French deeds will be accepted without translation by a sworn translator. Foreign documents have to meet rules for legalising foreign documents. These rules depend on the country where the documents were issued.