Uw kind heeft van de basisschool een schooladvies gekregen. Hiermee kunt u op zoek naar een school in het voortgezet onderwijs, passend bij uw kind.

Middelbare school

Aan het eind van groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Met dit schooladvies kunt u samen met uw kind op zoek naar een school in het voortgezet onderwijs, passend bij uw kind. Bezoek samen met uw kind de open dagen van middelbare scholen bij u in de buurt. Zo kunt u kijken welke school er bij uw kind past.
Het voortgezet onderwijs heeft 4 niveaus:

  • praktijkonderwijs
  • vmbo
  • havo
  • vwo

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo of mbo niveau 2.

In het overzicht Scholen voortgezet onderwijs onderaan deze pagina ziet u welke middelbare scholen er in Winterswijk zijn. U kunt verschillende scholen met elkaar vergelijken. Keuze gemaakt? Ga dan naar de website van de school zelf. Daar staat hoe u uw kind kunt aanmelden.

Passend onderwijs

Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld vanwege een achterstand in taal of ontwikkeling. Of omdat uw kind een beperking heeft. Dan is het belangrijk dat uw kind passend onderwijs(externe link) krijgt. Dat kan op een gewone school maar ook op een speciale school.

U meldt uw kind aan op een gewone school. Deze school zorgt voor een passende plek voor uw kind. Dat kan op een gewone of op een speciale school zijn. Samen maakt u een keuze voor een passende school voor uw kind.

Middelbare scholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs

Christelijk onderwijs

Praktijkonderwijs

Meer informatie

Meer informatie over het voortgezet onderwijs, het vinden en vergelijken van scholen en inspectie: