Klopt er iets niet of bent u het niets eens met de belastingaanslag die u voor uw bedrijf heeft ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken. 

Neem eerst contact op

Heeft u vragen over uw aanslag, de WOZ-waarde of twijfelt u erover om bezwaar te maken? U kunt ons altijd eerst bellen. We kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren. U kunt ook mailen naar belastingen@winterswijk.nl.

Bezwaar maken

Bezwaar maken namens uw bedrijf kunt u online doen of schriftelijk door ons een brief te sturen.

Online bezwaar maken

U logt in met eHerkenning.

Eisen voor het schriftelijk bezwaar

 • u maakt bezwaar binnen 6 weken vanaf de datum die op de aanslag staat
 • de brief is in het Nederlands
 • u legt duidelijk uit tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • u geeft duidelijk aan waarom u het er niet mee eens bent
 • daarnaast staat in de brief de volgende informatie:
  • uw naam en adres (het adres waar de belastingaanslag naartoe is gestuurd) en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • het aanslagnummer, deze vindt u op de belastingaanslag
  • uw handtekening

Reactie op uw bezwaar

Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u bezwaar maakt krijgt u van ons een reactie. Uiteraard proberen we om eerder te reageren.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u bezwaar te maken. Bijvoorbeeld uw boekhouder of belastingadviseur. Zij dienen dan namens u een schriftelijk bezwaar in. Bij het bezwaar moet een brief zitten waarin u aangeeft dat die persoon of dat bedrijf namens u bezwaar mag maken. Zorg ervoor dat uw naam en handtekening op de machtiging staat.

Betaal de aanslag al wel

Ook als u bezwaar maakt, moet u toch op tijd betalen. Als achteraf blijkt dat u bezwaar terecht is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug.

Meer informatie

Heeft u vragen, mail of bel ons gerust: