Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Deze vraagt u online aan bij het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Disclaimer:
Deze tekst is mogelijk verouderd. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is veel wet- en regelgeving gewijzigd.
Onder de Omgevingswet worden de volgende websites veel gebruikt:

Wij werken aan het actualiseren van de teksten op de website. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0543 543 543 of via omgeving@winterswijk.nl.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert.
 

Monument of niet

De gemeente houdt een lijst bij van alle monumenten. Er zijn 2 categorieën monumenten:

  1. rijksmonumenten
  2. gemeentelijke monumenten

Voor beide vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Vooradvies aanvragen

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooradvies aanvragen. De gemeente legt uw voorstel voor aan de monumentencommissie en neemt daarna contact met u op.

Een vooradvies heeft geen juridische status.

Voorwaarden

U heeft in de volgende gevallen een vergunning voor een monument nodig:

  • U bent eigenaar van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument.
  • U wilt het monument restaureren, grondig verbouwen of slopen.

Bij een grote verbouwing aan uw monument en bij rijksmonumenten wordt voor de omgevingsvergunning de uitgebreide procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is dan 6 maanden. Voor alle andere wijzigingen wordt de normale procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken. De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

Omgevingsvergunning aanvragen

U regelt een omgevingsvergunning online via het Omgevingsloket(externe link). Daar leest u ook of u meer informatie moet aanleveren.

Kosten

Een omgevingsvergunning rijksmonument of gemeentelijk monument kost € 127,50. Hier komen nog bouwleges en welstandsleges bij.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.