Inhoud van het gemeentenieuws

Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing gemeente Winterswijk
In de verkoop: Bouwkavel 2 Spoorzone
Groot onderhoud aan spoor tussen Doetinchem en Winterswijk 
Openbare raadsvergadering donderdag 20 juni + 27 juni 2024
Agenda
Verloren en gevonden voorwerpen 
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
Terugblik op de raadsvergadering

Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing gemeente Winterswijk

Van 6 t/m 9 juni 2024 was de Europees Parlementsverkiezing. In Nederland konden we op 6 juni naar de stembus. Hieronder leest u de voorlopige uitslag van deze verkiezing.

Voorlopige uitslag van de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024 in de gemeente Winterswijk.

LijstPartijStemmen%
1GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA)207618,42
2VVD161214,30
3CDA – Europese Volkspartij126311,21
4Forum voor Democratie3152,80
5D666265,56
6Partij voor de Dieren2762,45
750 Plus750,67
8PVV (Partij voor de Vrijheid)158714,08
9JA21770,68
10NL PLAN EU140,12
11ChristenUnie1551,38
12SGP730,65
13BBB163114,47
14Meer Directe Democratie70,06
15SP (Socialistische Partij)2702,4
16vandeRegio60,05
17Volt Nederland3793,36
18Belang van Nederland470,42
19NSC7306,48
20Piratenpartij – De Groenen500,44

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Winterswijk is 11307. 
Het aantal geldig uitgebrachte stemmen is 11269.
Het aantal blanco/ongeldige stemmen is 22 resp. 16.
Het opkomstpercentage in Winterswijk is 48,70% dit is 7,07% hoger dan de vorige Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019 (41,63%).

In de verkoop: Bouwkavel 2 Spoorzone

Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk maakt hierbij bekend dat het voornemens is bouwkavel 2 te verkopen. De kavel is gelegen aan de Parallelweg (ongenummerd, Winterswijk H 12150, gedeeltelijk). Geïnteresseerden kunnen meer informatie over het kavel en de procedure vinden op de pagina kavels en panden.

Groot onderhoud aan spoor tussen Doetinchem en Winterswijk

Het spoor tussen Doetinchem en Winterswijk is aan vervanging toe, meldt spoorbeheerder Prorail. Het wordt volledig vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen op dit traject. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 periodes: 

  • Van zaterdag 29 juni tot en met woensdagochtend 10 juli in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten.
  • Ook in het weekend van 10 en 11 augustus in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten.
  • Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 november in gemeente Winterswijk.

Vervoerder Arriva zet in deze periodes vervangende bussen in. Ga goed voorbereid op reis en raadpleeg de reisplanner.

Tijdens deze werkzaamheden zijn sommige overwegen afgesloten. Met gele borden wordt het verkeer omgeleid.

Openbare raadsvergadering donderdag 20 juni + 27 juni 2024

Openbare raadsvergadering – reguliere vergadering

Datum:Donderdag 20 juni om 19.30 uur
Inspreken:(niet over de financiële stukken gemeente Winterswijk) Neem contact op met griffie@winterswijk.nl of 0543 543 543.

Openbare raadsvergadering over de financiële stukken gemeente Winterswijk

Politieke discussie en besluitvorming over jaarrekening 2023 en eerste bestuursrapportage 2024 (incl. Kaderbrief 2025) van de gemeente Winterswijk. Er is geen gelegenheid meer om in te spreken; daarvoor is gelegenheid op woensdag 12 juni, tijdens een extra commissievergadering. 

Datum:Donderdag 27 juni om 19.30 uur
Inspreken:Dit kan dit alleen op woensdag 12 juni: aanmelden vóór dinsdag 11 juni 12.00 uur! griffie@winterswijk.nl of 0543 543 543.

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken).

Agenda

Datum              Omschrijving
12 juniExtra commissievergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Deze vergadering is volledig gereserveerd voor insprekers over de financiële stukken gemeente.
13 juniVergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
17 juniBijeenkomst ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)’ voor barvrijwilligers van 19.30 tot 22.00 uur in de sportkantine van voetbalclub FC Trias, Bataafseweg 2a in Winterswijk. Aanmelden vóór 12 juni via mail naar mnavis@winterswijk.nl  onder vermelding van ‘IVA Winterswijk’, uw naam, uw vereniging en het aantal deelnemende personen.
18 juniEUREGIO digitaal spreekuur tussen 16.30 en 18.30 uur in Hardenberg. U kunt terecht met vragen over onder andere  belastingen, ziektekostenverzekering of pensioenen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Verloren en gevonden voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 30 mei 2024.

Winterswijks Belang (Jan Pleiter)

Het belangrijkste agendapunt was de beleidsvisie Recreatie en Toerisme Winterswijk 2024 'Groeien in balans'. Een goed opgesteld en leesbaar document dat uiteindelijk met algemene stemmen is aangenomen. Wel zijn er discussies geweest over de mogelijkheid van 'verroompottisering', door onder andere een motie van ons. Wij van WB willen niet dat Winterswijkse campings worden opgekocht door recreatiereuzen, die alleen maar uit zijn op winstgevende vastgoedbeleggingen en ons mooie buitengebied aantasten. Zo'n discussie lijkt soms technisch, maar heeft wel degelijk een functie: er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het tegengaan van niet gewenste uitbreidingen van vakantieparken.
In het vragenhalfuurtje stelden wij een aantal vragen over de uitbreiding van het budget voor het locatieonderzoek van het nieuwe bedrijventerrein. Dit was 42.000 EUR, maar is uitgebreid met 93.000 EUR. Een forse uitbreiding, die veroorzaakt wordt doordat wéér onderzoek gedaan wordt naar locaties voor bedrijventerreinen. Bovendien worden door het college een aantal overduidelijk onzinnige zoekgebieden onderzocht. Wij zijn benieuwd of dit alles tot nieuwe inzichten leidt. Helaas moeten we ons laten verrassen, want de gemeenteraad is door de coalitie jammer genoeg buiten spel gezet door de uiteindelijke keuze aan het college over te laten.

Jan Pleiter, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)

PvdA (Max van Eck)

Toerisme is voor Winterswijk een groot goed. Toeristen leveren inkomsten en werkgelegenheid op en stutten daarmee voor een deel onze leefbaarheid. Daarnaast zijn al onze inwoners op een of ander moment medegebruiker van de recreatieve mogelijkheden die Winterswijk rijk is.
Hoewel een groot goed, dient toerisme in balans te bezien. Naast het enthousiasme over onze toeristische sector, horen we ook zorgen. Mountainbikers die wilde dieren opschrikken, de druk op onze kwetsbare natuurgebieden en de toename van zwerfafval. Deze problemen komen niet enkel voort uit de toeristische ontwikkeling van Winterswijk, toch zal verdere toename van bezoekersaantallen deze problemen niet doen afnemen.
Wij zijn daarom blij dat wij als gemeente een actievere rol willen pakken in de ontwikkeling van de toeristische sector. Zo wil de gemeente Winterswijk sturen op verlenging van het seizoen om piekmomenten te voorkomen. Een nastreefwaardig doel.
Hetgeen de PvdA met een kritisch oog blijft volgen is de borging en bescherming van onze kwetsbare natuurgebieden. Niet elk stukje Winterswijk is waardevolle natuur en kwetsbaar: er zijn genoeg plekken die zich goed lenen voor toerisme & recreatie. Volgens ons des te meer reden om krachtiger in te zetten op de bescherming van de enkele plekken kwetsbare waardevolle natuur!

Max van Eck, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Voor Winterswijk (Roy Stammers)

Tijdens de recente raadsvergadering stelde Voor Winterswijk twee vragen. Ten eerste werd de vraag gesteld naar mogelijke kostenstijgingen binnen het sociaal domein, als gevolg van de instroom van nieuwe inwoners uit de Randstad, door de toewijzing van sociale huurwoningen. Deze groeiende bevolking kan extra druk leggen op sociale voorzieningen, met mogelijke financiële consequenties tot gevolg. Voor Winterswijk drong aan op onderzoek naar deze mogelijke kostenstijgingen en op het treffen van maatregelen indien nodig.
Ten tweede werd de vraag gesteld voor de vergroening van de Misterade. Hierbij werd verwezen naar de lopende renovatie in het centrum, zoals die van de Wooldstraat, Satinksplas, Weurden en Willinkplein. Ondanks het gebrek aan budget werden er creatieve oplossingen voorgesteld, zoals het verkrijgen van extra bijdragen van lokale ondernemers of het aanmoedigen van het adopteren van verticaal groen.
Hoewel het amendement op de beleidsvisie “Toerisme en Recreatie” niet werd aangenomen, heeft de wethouder voldoende toezeggingen gedaan om de zorgen van de raad weg te nemen. Zij verzekerde Voor Winterswijk dat deze beleidsvisie geen ruimte biedt voor “nieuwe” initiatieven. Voor “nieuwe” initiatieven zullen de ruimtelijke afwegingen ten alle tijden eerst getoetst worden aan de omgevingsvisie. Deze beleidsvisie heeft als doel “Groeien in Balans” in de gemeente Winterswijk.

Roy Stammers, raadslid Voor Winterswijk

D66 (Freek Deunk)

Op de agenda stond de beleidsvisie op recreatie & toerisme. Toerisme is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van ons dorp. Winterswijk is uniek door het buitengebied en het levendige centrum. Deze inkomsten uit toerisme komen ook de Winterswijker ten goede, het draagt immers bij aan een goed ontwikkeld centrum en gezellige terrassen. Toch is meer recreatie en toerisme niet altijd beter, lokaal kan het soms ook overlast geven. Grootschalige groei wordt in deze visie ook niet als doel gezien, lokaal maatwerk moet wel mogelijk blijven. Het uitgangspunt van de voorliggende visie is dan ook gericht op het gezond houden van de sector samen met de sector. Dit wordt gedaan door balans met de natuur, omgeving en verlenging van seizoenen. Dat vindt D66 een prima doel. 
Wel was er nog een ander punt van aandacht voor D66 in de visie. Zo werd er gesproken over het altijd meewegen van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit klinkt sympathiek, maar plannen kunnen er ook complexer door worden. Regelmatig zijn eenvoudige aanvragen bij de gemeente al te ingewikkeld. Het college heeft de raad verzekerd dat dit niet zou gebeuren. Met die toezegging kon D66 instemming met de beleidsvisie.

Freek Deunk, raadslid  D66 Winterswijk

VVD (Richard Garvelink)

Deze raadvergadering stond in het teken van de Beleidsvisie recreatie en Toerisme Winterswijk en de cofinancieringsverklaring Regio Deal 2024-2028. Als VVD kijken we positief naar de Visie Recreatie en Toerisme. Deze sector is inmiddels een van de grootste werkgevers van Winterswijk en dat willen we graag zo houden. Middels deze visie wordt verder ingezet op groei van de toeristische sector, waarbij we rekening dienen te houden met ons landschap en de natuur. Ook de mobiliteit op zon- en feestdagen speelt voor ons hierbij een rol. Hierover hebben we vragen gesteld aan de Wethouder. De cofinancieringsverklaring Regio Deal heeft de afgelopen jaren laten zien dat we mooie projecten konden realiseren in Winterswijk. Het geld dat de Achterhoek ontvangt voor de nieuwe deal zal ook door de deelnemende gemeenten, provincie, bedrijven en maatschappelijke instanties bijeen moeten worden gebracht. Aangezien we kritisch moeten blijven op onze uitgaven, wilden we graag weten in hoeverre onze bijdrage als gemeente Winterswijk gegarandeerd is, zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Als VVD blijven we dit monitoren.

Richard Garvelink, fractievoorzitter VVD Winterswijk

CDA (Sandra Prinsen)

Deze raadsvergadering stond vooral in het teken van de beleidsvisie recreatie en toerisme. Een belangrijke sector in Winterswijk! Wij zijn enthousiast over deze visie en de speerpunten. De visie is samen met inwoners, de recreatiesector en 100% Winterswijk tot stand gekomen. Wim Elferdink heeft gevraagd of er ook voldoende mogelijkheden zijn om ongewenste ontwikkelingen in ons landschap te voorkomen. Wethouder Fleuren kon ons geruststellen. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze visie. 
Vanwege bezuinigingen van het nieuwe kabinet op het transitiefonds maakt het CDA zich zorgen over het project Vitaal Platteland voor het in stand houden van het buitengebied en stelde hier een vraag over. Wethouder Fleuren kijkt gelukkig naar andere kansen voor financiering.
Ook stelde Wim Elferdink (opnieuw) vragen over de voortgang van de huisvestingsverordening, zodat sociale huurwoningen meer beschikbaar zijn voor Winterswijkers. Wethouder Visser verwacht de regionale huisvestingsverordening dit najaar.
Ik stelde vragen over de stijgende lesgelden bij Boogie Woogie en de gevolgen hiervan voor muziekverenigingen. In onze verenigingsenquête zien wij de zorgen over de stijgende kosten ook terug. Wethouder Metaal gaf aan hier aandacht voor te hebben en hierop terug te komen bij de cultuurvisie later dit jaar. Wij houden de ontwikkelingen en gevolgen in de gaten!

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Morgen (André van Nijkerken)

Het was opnieuw een kwalitatief matige raadsvergadering. Het lukt maar moeilijk balans te vinden tussen de aandacht die onderwerpen verdienen en de aandacht die onderwerpen krijgen. Het vragenhalfuur voor de gemeenteraad weten we altijd wel vol te praten met dingen die we zelf belangrijk vinden, maar als dan vervolgens een toekomstvisie op recreatie en toerisme op de agenda staat - waar ook door de sector veel moeite in is gestoken - schiet de reactie kwalitatief toch flink tekort. Los van politiek. Eén van de belangrijke punten uit deze visie is dat bijna 40% van de Winterswijkse recreatiebedrijven niet vitaal is, met daardoor een flinke kans om (verder) af te glijden. Wat doet dat met die bedrijven? Wat doet dat met de sector? En wat doet dat met ons buitengebied? Wat als bedrijven die het financieel moeilijk hebben meer geld kunnen verdienen door verhuur aan het COA? Of aan dubieuze uitzendbureaus die arbeidsmigranten zo goedkoop mogelijk willen huisvesten? Om maar te zwijgen van criminelen die misschien kansen zien. Wie zijn dan de toeristen die Winterswijk aandoen? Wat brengen zij Winterswijk? Fijn daarom dat het college het voorstel van Morgen heeft omarmd om hierover gauw een vervolgoverleg te plannen met de sector. Wordt vervolgd!

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen