Verhuist u binnen of naar de gemeente Winterswijk? Dan kunt u uw verhuizing online doorgeven. Dit kan vanaf 28 dagen vóór, tot uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. Verhuist u vanuit Winterswijk naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

U gaat verhuizen binnen Winterswijk of u komt in Winterswijk wonen.

Verhuizing doorgeven

Bij voorkeur geeft u uw verhuizing online aan ons door. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Zorg ervoor dat u alle gegevens goed doorgeeft, anders kunnen wij uw verhuizing niet verwerken.

Gaat u bij iemand inwonen of samenwonen, dan moet de hoofdbewoner toestemming geven. Vul de schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner (pdf, 569 kB) in en voeg deze toe in de aangifte, samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Geef uw verhuizing door

Lukt het niet om de verhuizing online door te geven, dan kan het ook op deze manieren:

Wie de verhuizing door kan geven

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
  • Samenwonende echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.

Verhuizen naar een andere gemeente

U verhuist naar een andere gemeente? Dan geeft u dat door aan uw nieuwe gemeente.

Briefadres

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. Lees meer op de pagina Briefadres.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

De gemeente geeft uw verhuizing door aan een aantal instanties.

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.