Verhuist u binnen of naar de gemeente Winterswijk? Dan kunt u uw verhuizing online doorgeven. Dit kan vanaf 28 dagen vóór, tot uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. Verhuist u vanuit Winterswijk naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Verhuizen naar of binnen Winterswijk

U gaat verhuizen binnen Winterswijk of u komt in Winterswijk wonen. Bij voorkeur geeft u dit online aan ons door. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Geef uw verhuizing door

Kunt u de verhuizing niet online aan ons doorgeven, dan kan het ook op deze manieren:

Zorg ervoor dat u alle gegevens goed doorgeeft, anders kunnen wij uw verhuizing niet verwerken. 

Verhuizen en verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen. U ontvangt uw stempas(sen) op het adres waar u op 30 januari 2023 in de Basisregistratie Personen (BRP) stond ingeschreven. Houdt hier rekening mee met het doorgeven van uw verhuizing.

Inwonen of samenwonen

Wanneer u bij iemand gaat inwonen of samenwonen, gelden dezelfde regels als wanneer u binnen of naar Winterswijk verhuist. Daarnaast levert u ook de volgende documenten bij de gemeente aan:

Verhuizing doorgeven

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
  • Samenwonende echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen. Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s). Dit kan alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven.

Verhuizen naar een andere gemeente

U verhuist naar een andere gemeente? Dan geeft u dat door aan uw nieuwe gemeente.

Briefadres

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. 
Neem contact op met de gemeente als u een briefadres wilt aanvragen.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u vragen heeft. 

De gemeente geeft uw verhuizing door aan een aantal instanties.

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.