1. Vergunningaanvraag exploitatie speelautomatenhal

Besluit:

Fair Play Centers Winterswijk B.V. op grond van artikel 3 lid 1 van de Verordening Speelautomaten Winterswijk 2023 vergunning verleend voor de exploitatie van een speelautomatenhal in het perceel Markthoek 102-103, geldend tot 1 juli 2038.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink