De gemeente Winterswijk startte in 2017 met opgavegericht werken. Er ontstonden vier opgaven: Armoedevrij Winterswijk 2040, Drempelvrij, Centrum en Duurzaamheid. De kracht van opgave gericht werken was de intensieve samenwerking tussen inwoners, organisaties en de gemeente. Samen gingen deze partijen aan de slag met grote maatschappelijke uitdagingen. Het opgavegericht werken zorgde ervoor dat er een beweging op gang werd gebracht. 

Begroting 2024

De gemeente Winterswijk werd het afgelopen jaar geconfronteerd met snelle prijsstijgingen, loonontwikkelingen en hogere rentes. De financiële situatie van de gemeente zorgde ervoor dat er keuzes gemaakt moesten worden. Een van deze keuzes was het stoppen met opgavegericht werken. Op 2 november 2023 stemde de gemeenteraad in met de begroting. Dit betekent dat de opgaves Armoedevrij, Centrum, Drempelvrij en Duurzaam vanaf 1 januari 2024 niet meer bestaan. Een deel van de werkzaamheden, waaronder de werkzaamheden voor duurzaamheid zet de gemeente voort in haar dagelijkse werk. De plannen voor het centrum zijn voorlopig opgeschoven.

Duurzaam Winterswijk blijft

Hoewel het opgavegericht werken voor het thema duurzaamheid stopt, blijft de gemeente zich inzetten voor een duurzamer Winterswijk. Alle subsidies, regelingen en energiemaatregelen blijven bestaan. Ook het Centrum Duurzaam Winterswijk blijft open voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. 
 

Via de onderstaande links leest u meer over de opbrengsten en de terugblik naar de opgaven van de gemeente Winterswijk.