1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van de burgemeester d.d. 22 augustus 2023

Besluit:

Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij