1. Actualisatie nota Evenementen in Winterswijk

Besluit:

De nota Evenementen in Winterswijk 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink