U kunt iemand die in of buiten Winterswijk woont voor u laten stemmen. Dat heet een ‘volmacht geven’.

Er zijn 2 manier om iemand anders een volmacht te geven:

 • via de achterkant van uw stempas
 • via een schriftelijke volmacht

De persoon die u machtigt (de gemachtigde) moet zelf ook mogen stemmen. De gemachtigde kan alleen voor u stemmen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem en kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Volmacht geven via de stempas

U kunt een ander voor u laten stemmen door de achterkant van de stempas in te vullen. Die persoon moet ook in de gemeente Winterswijk wonen. U ontvangt de stempas ongeveer 3 weken voor de verkiezingen.

 • U vult de achterkant van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
 • De persoon die u machtigt vult naam, adres en woonplaats in.
 • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de achterkant van de stempas.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien van u en van zichzelf. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht 

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende gevallen:

 • U wilt iemand machtigen die niet in Winterswijk woont.
 • U bent op de dag dat u kunt stemmen niet in uw gemeente. 
 • U kunt geen kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen en u niet op tijd een nieuw identiteitsbewijs kunt aanvragen.

Aanvragen schriftelijke volmacht

U kunt tot uiterlijk 3 juni 2024 een schriftelijke volmacht aanvragen.

Download het formulier via de website van de Rijksoverheid (Model L 8 Verzoek om bij volmacht te stemmen(externe link)). Mail het ingevulde formulier naar gemeente@winterswijk.nl of stuur het naar:

Gemeente Winterswijk
t.a.v. team Verkiezingen
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Stemmen met de schriftelijke volmacht

 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs per post toegestuurd.
 • De gemachtigde brengt met dat bewijs uw stem uit, tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • Als u een volmacht heeft aangevraagd, kun u deze niet meer intrekken.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland verblijft

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft op de verkiezingsdag, kunt u toch stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • U laat iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat kan met een schriftelijke volmacht.
 • U stemt per brief. Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.(externe link) Uw aanvraag moet uiterlijk op 10 mei 2024 binnen zijn bij de gemeente Den Haag.