1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 6 juni 2023, nr. 22

Besluit:

Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: S. Crooij

2. Afmeting grafbedekking op de algemene begraafplaats Winterswijk

Besluit:

Bij het éénpersoonsgraf C-33-467 afgeweken van de voorgeschreven afmetingen van het gedenkteken.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar J. Meijerink

3. Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 14 juni 2023

Besluit:

  1. Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de ALV van de VNG op 14 juni 2023 te vertegenwoordigen.
  2. Niet ingestemd met de kandidatuur van dhr. Koen Schuiling voor het vicevoorzitterschap van de VNG maar voor deze functie de tegenkandidaat dhr. Mark Boumans steunen.
  3. Het preadvies van de VNG over de Motie Directe vertegenwoordiging gemeenten in ROAZ niet gevolgd en deze motie steunen.
  4. Ingestemd met de overige aan de ALV gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar M. Keur

4. Beleidsregels briefadres

Besluit:

De Beleidsregels briefadres gemeente Winterswijk 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar J. Meijerink

5. Bijdrage niet gedekte aanloopkosten Cirkelregio Achterhoek

Besluit:

Een bedrag van € 15.000 bijdragen aan de Cirkelregio Achterhoek voor het dekken van een deel van de aanloopkosten onder de voorwaarde dat alle zeven gemeentelijke partners eenzelfde bijdrage leveren.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar A. klein Nibbelink

6. Hitteplan 2023

Besluit:

Het Hitteplan 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar R. Lankveld

7. Ondermandaat Subsidieregeling IPS-trajecten

Besluit:

Aan de directeur van Fijnder, met bijgevoegd ondermandaatbesluit, ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen in het kader van IPS-trajecten.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers/ behandelend ambtenaar B. klein Gunnewiek